Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC AM-C - KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA CIGARETA O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA CIGARETE
 • OBRAZAC AM-C/ZALIHE - IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA CIGARETA O STANJU ZALIHA PREUZETIH KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA CIGARETE

PROPISI:

 • ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)
 • ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015 i 6/2016 - dr. zakon)
 • ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA VLADE O GRANICAMA DOZVOLJENOSTI KOMENTARISANJA SUDSKIH ODLUKA I POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015 i 6/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA OBJEKATA MALOPRODAJE BOCA SA TEČNIM NAFTNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014 i 6/2016)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015 i 6/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI NA NAVODIMA O NERAZUMLJIVOSTI PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA NAKNADU - PROVIZIJU KOJU OSTVARUJE PRAVNO LICE PO OSNOVU PRODAJE POLISA OSIGURANJA U IME I ZA RAČUN OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25

VESTI NA DAN 01. FEBRUAR 2016.