Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE I KRAJNJEM KORISNIKU
 • EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE I KRAJNJEM KORISNIKU

PROPISI:

 • LAW ON ENFORCEMENT AND SECURITY INTEREST ("Off. Herald of RS", No. 106/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠIANA, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2016)
 • PROGRAM OBNOVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA - MOSTOVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015 i 21/2016)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015, 12/2016 i 21/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015 i 7/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA KAO NEZAKONIT DOKAZ - Zakonik o krivičnom postupku: član 84

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE UDELA STEČENOG POVEĆANJEM PROCENTA UČEŠĆA U KAPITALU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 72a

VESTI NA DAN 01. JUL 2016.