Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

PROPISI:

 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016 i 59/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR-MAJ 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016 i 59/2016)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015 i 59/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • TARIFA NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE FOTOGRAFSKIH DELA KOJE NAPLAĆUJE ORGANIZACIJA FOTOGRAFSKIH AUTORA - OFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016 i 59/2016 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU U POSTUPKU ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA - Zakon o lokalnim izborima: član 54

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENOG LICA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 4

VESTI NA DAN 30. JUN 2016.