Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac OLK - SP1 OCENA PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac OPP - OBRAZAC ZA PROPISIVANJE, ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA
 • Obrazac REVERSA

PROPISI:

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA KONTROLISANE ROBE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 1000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2014)
 • ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 1000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 76/2014)
 • POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI RADIO-OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 76/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014 i 76/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH I FIKSNIH TELEFONA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2009, 20/2009, 19/2010 i 18/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ALIŠIĆ I DR. PROTIV BIH, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE (predstavka br. 60642/08) - "PILOT" PRESUDA I OBAVEZE TUŽENE DRŽAVE U VEZI SA NJOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 46
 • Vrhovni kasacioni sud: ODSUSTVO PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOTKRIVANJA KRIVCA ZA SMRT BLISKOG SRODNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 201
 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU KOJU PRETRPI LICE NA ŠKOLOVANJU U VOJNOJ ŠKOLI - Zakon o obligacionim odnosima: član 173
 • Apelacioni sud u Beogradu: USLOVI ZA PRODUŽENJE TRAJANJA PRIVREMENE MERE ZABRANE PRILASKA OŠTEĆENOJ - Zakonik o krivičnom postupku: član 197
 • Apelacioni sud u Beogradu: SADRŽAJ PISMENO IZRAĐENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 428
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVILA O ODMERAVANJU KAZNE KADA SE PROTIV OKRIVLJENOG VODI VIŠE KRIVIČNIH POSTUPAKA - Krivični zakonik: član 54
 • Apelacioni sud u Beogradu: BITNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 246 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGA OBRAZOVANJA ODRASLIH KOJI SE VRŠI U OKVIRU OBAVLJANJA DELATNOSTI OSTALOG OBRAZOVANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OBAVEZA POSLODAVCA DA PRILIKOM ISPLATE ZARADA ISPLAĆUJE ZAPOSLENIM INVALIDIMA RADA II ILI III KATEGORIJE INVALIDNOSTI NAKNADU ZBOG RADA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM, ODNOSNO ZBOG MANJE ZARADE NA DRUGOM ODGOVARAJUĆEM POSLU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 218

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 24. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Prikaz ključnih novina u Zakonu •
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRESUDE VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BIH, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE: • Prva pravnosnažna pilot presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Obnova privredne delatnosti •
 • Pitanje i odgovor - ZAKONOM KOJIM JE UREĐENO PRIVATNO OBEZBEĐENJE IZMENJENI SU I USLOVI POD KOJIMA PRIVREDNO DRUŠTVO MOŽE NABAVLJATI ORUŽJE ZA SAMOZAŠTITNU DELATNOST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRATAK OSVRT NA PROPISE OD ZNAČAJA ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE EKSKURZIJA: • Neophodnost usaglašavanja propisa i stavova nadležnih organa •
 • Stručni komentar - NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN DODATKA NA PLATU PO OSNOVU "MINULOG RADA" U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA OD 29. JULA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA USLUGA PREVOZA POVEZANIH SA TRANZITOM DOBARA NA TERITORIJU APKM
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN RASKIDA UGOVORA O PRODAJI STANA U NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU - VRAĆANJE STANA PRODAVCU U ZAMENU ZA DRUGI STAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CARINJENJE NAFTE I NAFTINIH DERIVATA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU • Primena Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka •
 • Stručni komentar - POSLOVANJE OGRANKA I PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - POKRIVENE OBVEZNICE - DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI POKRIVENE TOKOVIMA GOTOVINE PO OSNOVU HIPOTEKARNIH KREDITA ILI KREDITA ODOBRENIH OD STRANE JAVNOG SEKTORA

VESTI NA DAN 24. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: