Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac LIKMES - MESEČNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE
 • Obrazac STAN - MESEČNI IZVEŠTAJ O UKUPNIM KREDITIMA I PLASMANIMA STANOVNIŠTVU
 • Obrazac TG - MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

PROPISI:

 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2014)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 21/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VRANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 10/2014 i 13/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 13/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst, 10/2014 i 13/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 13/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA GRAD JAGODINA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/2014)
 • KRITERIJUMI ZA RAD KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA GRADA JAGODINE I PRIJEMA GRAĐANA KOD GRADONAČELNIKA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7-1/2014)
 • ODLUKA NADZORNOG ODBORA JP "STANDARD" O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA PROSTORA NA VAŠARIMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7-1/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2012, 5/2013, 4/2014 i 7-1/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA JAGODINA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/2014)
 • PRAVILNIK O UPOTREBI SLUŽBENOG MOBILNOG I STACIONARNOG TALEFONSKOG APARATA I NAČINU KORIŠĆENJA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7-1/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA POPLAVLJENIM OBJEKTIMA I STVARIMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7-1/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PODELJEN TERET DOKAZIVANJA U POSTUPKU RADI PRIVREMENOG ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 29
 • Upravni sud: SUMNJA U VALIDNOST IZVEŠTAJA LEKARA SPECIJALISTA PREMA KOJIMA JE OSIGURANIKU NEOPHODNA POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 41a
 • Upravni sud: PRODAJA STANA STEČENOG STATUSNOM PROMENOM PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4 stav 3 tačka 7)
 • Upravni sud: POSTUPANJE ORGANA UPRAVE PRI UKIDANJU I MENJANJU PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA PO ZAHTEVU STRANKE ILI UZ NJEN PRISTANAK - Zakon o opštem upravnom postupku: član 255
 • Upravni sud: PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA POSLE USTROJAVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI - Zakon o državnom premeru i katastru: član 107 stav 3
 • Upravni sud: DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U DRŽAVNOM ORGANU - Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima: član 31 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOST ODBAČAJA NEBLAGOVREMENE ŽALBE NA REŠENJE OD STRANE SUDA KOJI JE POBIJANO REŠENJE DONEO - Zakonik o krivičnom postupku: član 468
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZOSTAVLJANJE IZ ČINJENIČNOG OPISA KRIVIČNOG DELA RADNJI ZA KOJE JE SUD NAŠAO DA NISU DOKAZANE - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZMENA OPISA URAČUNLJIVOSTI UČINIOCA U IZRECI PRESUDE ZASNOVANE NA UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ČITANJE ISKAZA IZ ISTRAGE NA GLAVNOM PRETRESU BEZ SAGLASNOSTI STRANAKA KADA NIJE MOGUĆE OBEZBEDITI PRISUSTVO OŠTEĆENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 406 stav 1 tačka 1)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PORESKOG KREDITA PO OSNOVU POREZA PO ODBITKU PLAĆENOG U DRUGOJ DRŽAVI
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRIHODA OD KAMATA I NAKNADA ZA FINANSIJSKE USLUGE KOJE BANKA ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 66/2014
 • Stručni komentar - NOVINE PREDVIĐENE TEKSTOM NACRTA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: • Efikasna zaštita povređenih i ugroženih prava kao jedan od ciljeva budućeg zakona •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAČELNI PRAVNI STAVOVI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI USVOJENI NA OPŠTIM SEDNICAMA
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ODRICANJA ZAPOSLENOG OD PRIMANJA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA ČAK NI U SLUČAJU POTPISIVANJA SPORAZUMA/IZJAVE SA POSLODAVCEM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UPUTSTVO O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PDV NA UVOZ I PROMET DOBARA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA DONACIJE EVROPSKE UNIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKA 44 I 46 JCI ZA PONOVNI IZVOZ ROBE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

VESTI NA DAN 03. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: