Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 31. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac RS-52 - IZJAVA O USKLAĐENOSTI VAZDUHOPLOVA
 • Obrazac RS-53 - POTVRDA O SPREMNOSTI ZA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA
 • Obrazac RS-55 - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU

PROPISI:

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 29. JULA 2014. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013 i 79/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013, 86/2013, 31/2014 i 79/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ODLUKA O UVOZU CIGARETA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PREMA OSUĐENIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013, 115/2013, 8/2014, 58/2014 i 79/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U ORGANIMA JAVNE VLASTI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV DROGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014)
 • ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn. i 79/2014 - usklađeni izn.)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ČISTOĆE I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 13/2014 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 13/2014 i 37/2014)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU U KOME JE ODLUKA DOSTAVLJENA STRANCI NEBLAGOVREMENO - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODLUKE O RASPUŠTANJU SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZBOG NEPOSTOJANJA ZAKONSKIH RAZLOGA I USLOVA ZA NJENO DONOŠENJE - Odluka o raspuštanju skupština opština Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina: čl. 1 do 4
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI KOJIMA SE OGRANIČAVA NAČELO NEPOVREDIVOSTI TAJNOSTI PISAMA I DRUGIH SREDSTAVA OPŠTENJA - Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji: čl. 13, 14 i 15
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO PREKO 12 GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PREMEŠTANJA U DRUGO SKLADIŠTE ROBE PROIZVEDENE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA U SLOBODNOJ ZONI - Carinski zakon: čl. 145 I 188
 • Ministarstvo finansija: TUMAČENJE POJMA "RUKOVODIOCA U SEKTORU FINANSIJA" U KONTEKSTU PRIMENE ODREDBE ČLANA 35. ZAKONA O REVIZIJI (ZABRANA OBAVLJANJA REVIZIJE) - Zakon o reviziji: član 35

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 31. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DRUŠTVENA ODGOVORNOST U POSTOJEĆEM ZAKONU O IGRAMA NA SREĆU
 • Stručni komentar - POLIGRAF KAO INSTRUMENT KRIVIČNOG POSTUPKA: • Ambijent i pristup ispitivanju, poligrafski testovi, prevara poligrafa i poligraf u pravnom sistemu Republike Srbije •
 • Pitanje i odgovor - OBNAVLJANJE OBJEKTA KOJI SE NALAZI NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I OBAVEZA PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆEG AKTA
 • Pitanje i odgovor - REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH NAKON STUPANJA NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU
 • Pitanje i odgovor - STRANAČKA SPOSOBNOST I NAMIRENJE STRANOG IZVRŠNOG POVERIOCA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE NABAVKE I PRODAJE HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, SEMENSKIH PROIZVODA I VEŠTAČKOG ĐUBRIVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTI OBRAZOVANJA VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA I USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR STRUČNOG SARADNIKA - ASISTENTA U DOMU UČENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 77/2014
 • Stručni komentar - REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA: • Revalorizacija se vrši na dan 30.6.2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST EVIDENTIRANJA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U SISTEM PDV
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRIZNAVANJA MINULOG RADA U VEĆEM OBIMU OD ONOG KOJI JE KAO MINIMALNI PROPISAN ZAKONOM O RADU
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN MINULOG RADA NAKON STUPANJA NA SNAGU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA KOD PROMETA DOBARA KOJA SE UNOSE U SLOBODNU ZONU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - EKONOMSKE KARAKTERISTIKE RUMUNIJE: • Platni promet se može odvijati preko banaka koje su članice međunarodnih grupacija i koje imaju svoje filijale •
 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Avgust 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR DOPUNE ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE - "Sl. glasnik RS", br. 79/2014: • Primena posebnih dažbina za proizvode iz Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU•
 • Stručni komentar - Carinski instruktor: KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 79/2014: • U Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku u delu XV dodate su nove šifre •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O UVOZU CIGARETA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI - "Sl. glasnik RS", br. 79/2014: • Zahtevi za dozvole za uvoz se podnose do 6.8.2014. godine, a rok za izdavanje dozvola je petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - CENTRALNI DEPOZITARI HARTIJA OD VREDNOSTI I KLIRINŠKE KUĆE U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI
 • Stručni komentar - KRETANJE VREDNOSTI INDEKSA NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU U PERIODU JANUAR-JUN 2014.

VESTI NA DAN 31. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: