Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac OB - OBAVEŠTENJE o fiskalnom isečku
 • Obrazac 1 - EVIDENCIJA O NAPLAĆENIM REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TROŠKOVIMA ZA PRUŽENE POSEBNE USLUGE U DKP
 • Obrazac 2 - PRIZNANICA O PLAĆENOJ REPUBLIČKOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI I POSEBNIM USLUGAMA DKP

PROPISI:

 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POHAĐANJE EDUKATIVNIH KURSEVA U ORGANIZACIJI BERZE, KAO I PRETPLATE I NAKNADE ZA OGLAŠAVANJE U BILTENU BERZE
 • ODLUKA O VISINI PRETPLATE NA IME PRISTUPA I KORIŠĆENJA PROGRAMA I SERVISA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU STRUČNE POMOĆI PODNOSIOCIMA ZAHTEVA I OBVEZNICIMA VRAĆANJA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NOSTRIFIKACIJU PROFESIONALNIH ZVANJA STEČENIH U INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA LOZNICE (USKLAĐIVANJE GENERALNOG PLANA LOZNICE SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI) ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI "MAČVA EKSPRES" D.O.O. BADOVINCI, "DUGA" D.O.O. PETLOVAČA I "M I S - MIKI TURS" D.O.O. ŠABAC - MAJUR NA POVEĆANJE CENE PREVOZA PUTNIKA U GRADSKO-PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 18/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "STARI GRAD", ŠABAC NA POVEĆANJE CENE USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 18/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI U NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLANA - ŠABAC" NA POVEĆANJE CENE GREJANJA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 18/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2013 i 18/2014)
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2013 i 18/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOJOM JE RASPUŠTEN SAVET MESNE ZAJEDNICE - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 74
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST OPŠTINSKE ODLUKE ČIJI JE NACRT UMESTO NA JAVNOJ RASPRAVI RAZMATRAN NA SEDNICAMA STRUČNOG RADNOG TELA - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 7 stav 2
 • Ustavni sud: OVLAŠĆENJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE DA RASPIŠE IZBORE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 38 stav 2 i član 74
 • Ustavni sud: RAVNOPRAVNOST TRADICIONALNIH CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA I SVIH OSTALIH VERSKIH ZAJEDNICA I ORGANIZACIJA KOJE SE NE SMATRAJU TRADICIONALNIM - Zakon o crkvama i verskim zajednicama: član 4, član 7 stav 2, član 8 st. 3 do 5 i stav 9, čl. 9 do 16, član 18, član 24, član 26 stav 2, član 27, član 29 stav 2, član 31 st. 2 do 4, član 32 st. 3 do 5 i čl. 40 i 43
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSREDNI DOKAZI KAO OSNOV ZA DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 352 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: RAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE U KOJOJ SU NAVEDENI NETAČNI PODACI O LIČNOM I PORODIČNOM STATUSU OPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 361 stav 3 i član 368 stav 1 tačka 11)
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE OBAVEZE SUDA DA ORGANU NADLEŽNOM ZA VOĐENJE JAVNIH KNJIGA DOSTAVI REŠENJE O IZREČENOJ PRIVREMENOJ MERI - Zakon o izvršnom postupku: čl. 302 i 303
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: OBAVEZA ADVOKATA DA STRANCI NAKNADI ŠTETU PROUZROKOVANU NEDOLASKOM NA ROČIŠTE I POVLAČENJEM TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 311 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE DOBARA ZA POTREBE OTKLANJANJA POSLEDICA POPLAVE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Ministarstvo finansija: STATUS NAUČNOISTRAŽIVAČKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA I KOJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM SLUŽBAMA U SMISLU PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 1) podtačka (4)
 • Uprava carina: POSTUPAK PRODAJE CARINSKE ROBE- MOTORA VOZILA M I N KATEGORIJE - Uredba o uvozu motornih vozila: član 4

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 02. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: • Vraćanje podržavljenog građevinskog zemljišta •
 • Pitanje i odgovor - DOZVOLJENOST ODBIJANJA PROIZVOĐAČA LEKOVA DA ZAKLJUČI UGOVOR SA POJEDINIM VELEDROGERIJAMA
 • Pitanje i odgovor - JAVNOBELEŽNIČKI ZAPISNIK KAO OBAVEZNA FORMA PREMA ZAKONU O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK OTKAZA UGOVORA O RADU ZBOG ZLOUPOTREBE PRAVA NA BOLOVANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA
 • Stručni komentar -: PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA:

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KORIŠĆENJE POSLOVNIH (BIZNIS) PLATNIH KARTICA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Avgust 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA KOMPENZATORNE KAMATE PRILIKOM KONAČNOG CARINJENJA PRIVREMENO UVEZENE OPREME

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za oktobar 2014. godine •
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZE POSLODAVCA U VEZI SPREČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I OBAVEZNA SADRŽINA OBAVEŠTENJA O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE DISKONTA PIĆA U VEZI SA UPRAVLJANJEM AMBALAŽNIM OTPADOM

VESTI NA DAN 02. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: