Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

PROPISI:

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015 i 38/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U REPUBLICI SRBIJI I METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, PROVERU I OCENU EFEKATA NJEGOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013, 27/2014 i 38/2015)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SASTAVLJANJU MESEČNIH STATISTIČKIH IZVEŠTAJA O KOLIČINI, KVALITETU, STRUKTURI I RAZMEŠTAJU OBAVEZNIH I DRUGIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA BEZBEDNOSTI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANADE O PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ POMOĆI U SPREČAVANJU, ISTRAŽIVANJU I SUZBIJANJU CARINSKIH PREKRŠAJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO-TABANOVCE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2015)
 • ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2015)
 • ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ODNOSNO NA KOJIMA GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014, 97/2014 i 20/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PRIMENA POVOLJNIJEG PROPISA NA PORESKOG OBVEZNIKA - Zakon o porezima na imovinu: član 47
 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNI DOBITAK - Zakon o porezu na dohodak građana: član 77

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGE STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "VELETABAK" NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITA POSTUPAKA, METODA RADA, MATEMATIČKIH KONCEPATA, NAČELA, PRINCIPA I UPUTSTAVA KOJA SU SADRŽANA U AUTORSKOM DELU
 • Pitanje i odgovor - PRAVNA SREDSTVA NA RASPOLAGANJU IZVOĐAČU U SLUČAJU SPORA SA INVESTITOROM U VEZI SA VALUTNOM KLAUZULOM PREMA ISPOSTAVLJENOJ PRIVREMENOJ SITUACIJI
 • Pitanje i odgovor - ZASTUPANJE JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA OD STRANE PRAVOBRANILAŠTVA I DIREKTORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 37/2015: • Najznačajnije izmene ovog pravilnika odnose se na bodovanje uspeha kandidata na završnom ispitu i u prethodnom školovanju •
 • Stručni komentar - PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA I FISKALNI OKVIR ZA 2016. I 2017. GODINU SA PLANIRANOM REFORMOM JAVNOG SEKTORA U ISTOM PERIODU
 • Pitanje i odgovor - NAČIN PLANIRANJA TROŠKOVA (IZDATAKA) KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Maj / Jun 2015. godine •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OTUĐENJA POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Prodaja, prenos bez naknade, rashodovanje, obezvređenje •
 • Stručni komentar - • Indeksi industrijske proizvodnje u martu 2015. godine •
 • Stručni komentar - • Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u martu 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ISKAZIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA U 1992. GODINI U M-4 OBRASCIMA I U BAZI MATIČNE EVIDENCIJE OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U DENOMINOVANIM IZNOSIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Mart 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST VRAĆANJA DODATNE UPLATE (KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL) STRANOM OSNIVAČU U DINARIMA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK SA ROBOM KOJA SE NAKON BESPLATNE POPRAVKE U GARANTNOM ROKU STAVLJA U SLOBODAN PROMET UZ POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OVLAŠĆENJA INSPEKCIJSKIH ORGANA U ZAŠTITI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE: • Postupanje tržišne inspekcije •
 • Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA I MOGUĆNOST ISKAZIVANJA NATURALNOG RABATA 100% NA FAKTURI

VESTI NA DAN 04. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: