Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Prilog 1 - Obrazac RNLRS - ZAHTEV ZA REFUNDACIJU ISPLAĆENE NAKNADE ZARADE I PLAĆENIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA
 • Prilog 2 - Obrazac ILRS - IZJAVA LICA U REZERVNOM SASTAVU KOJOM IZJAVLJUJE: DA NIJE OBAVEZNO OSIGURANO PO OSNOVU ZAPOSLENJA ILI OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI/ DA JE OSIGURANIK
 • Prilog 3 - Obrazac PLRS - POTVRDA O VREMENU PROVEDENOM U VRŠENJU VOJNE OBAVEZE

PROPISI:

 • ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2004, 82/2004, 98/2013 i 104/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2013 i 104/2014)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 3/2014, 60/2014, 81/2014 i 104/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KLISURA REKE MILEŠEVKE" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014)
 • DEKLARACIJA O POTREBI ZA POKRETANJE POSTUPKA IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ILI DONOŠENJE NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • ODLUKA O DODELI PRIZNANJA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2001, 10/2010 i 37/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOJ UPRAVI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOJ VLADI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA-OMBUDSMANU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OBNOVE I POMOĆI OPŠTINAMA I GRAĐANIMA POGOĐENIM POPLAVAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: RAVNOPRAVNOST TRADICIONALNIH CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA I SVIH OSTALIH VERSKIH ZAJEDNICA I ORGANIZACIJA KOJE SE NE SMATRAJU TRADICIONALNIM - Zakon o crkvama i verskim zajednicama: član 4, član 7 stav 2, član 8 st. 3 do 5 i stav 9, čl. 9 do 16, član 18, član 24, član 26 stav 2, član 27, član 29 stav 2, član 31 st. 2 do 4, član 32 st. 3 do 5 i čl. 40 i 43
 • Ustavni sud: OVLAŠĆENJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE DA RASPIŠE IZBORE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 38 stav 2 i član 74
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST OPŠTINSKE ODLUKE ČIJI JE NACRT UMESTO NA JAVNOJ RASPRAVI RAZMATRAN NA SEDNICAMA STRUČNOG RADNOG TELA - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 7 stav 2
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOJOM JE RASPUŠTEN SAVET MESNE ZAJEDNICE - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 74
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: OBAVEZA ADVOKATA DA STRANCI NAKNADI ŠTETU PROUZROKOVANU NEDOLASKOM NA ROČIŠTE I POVLAČENJEM TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 311 stav 2
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE OBAVEZE SUDA DA ORGANU NADLEŽNOM ZA VOĐENJE JAVNIH KNJIGA DOSTAVI REŠENJE O IZREČENOJ PRIVREMENOJ MERI - Zakon o izvršnom postupku: čl. 302 i 303
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: RAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE U KOJOJ SU NAVEDENI NETAČNI PODACI O LIČNOM I PORODIČNOM STATUSU OPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 361 stav 3 i član 368 stav 1 tačka 11)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSREDNI DOKAZI KAO OSNOV ZA DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 352 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE DOBARA ZA POTREBE OTKLANJANJA POSLEDICA POPLAVE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Ministarstvo finansija: STATUS NAUČNOISTRAŽIVAČKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA I KOJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM SLUŽBAMA U SMISLU PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 1) podtačka (4)
 • Ministarstvo finansija: STATUS NAUČNOISTRAŽIVAČKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA I KOJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM SLUŽBAMA U SMISLU PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 1) podtačka (4)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA MALOLETNIH LICA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 • Pitanje i odgovor - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA KOJE SE BAVI UTVRĐIVANJEM URBANISTIČKIH USLOVA
 • Pitanje i odgovor - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KOJI JE POSTAVLJEN KAO PRIVREMENI OBJEKAT

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2014. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00009/2014-09 od 30.9.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE OD STRANE DIREKTORA ŠKOLE PO NOVOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEPRIZNAVANJE VREMENA PROVEDENOG NA RADU PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA PRILIKOM OBRAČUNA MINULOG RADA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM OSIGURANICIMA KOJI RADE NA NAROČITO TEŠKIM, OPASNIM I ZA ZDRAVLJE ŠTETNIM RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZNAČAJ I CILJEVI ORGANIZACIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ - OECD: • Za Srbiju, kao zemlju koja nije članica OECD-a, ali je zainteresovana za privlačenje stranih direktnih investicija, od izuzetnog značaja je ocena podobnosti zemlje koju utvrđuje OECD •
 • Pitanje i odgovor - PRILAGANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE U POSTUPKU STAVLJANJA U SLOBODAN PROMET OVIH PROIZVODA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA PO OSNOVU ULAGANJA U NEPOKRETNOSTI I IZVOĐENJA INVESTICIONIH RADOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST DA PRIVREDNI SUBJEKT U BLOKADI PUTEM ASIGNACIJE IZMIRI OBAVEZE NASTALE PO OSNOVU UGOVORA O DELU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - MESTO OBAVLJANJA DELATNOSTI OD STRANE PREDUZETNIKA: • Uslovi za obavljanje delatnosti u sedištu, van sedišta i izdvojenom mestu •
 • Pitanje i odgovor - POSREDOVANJE U IZDAVANJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U DOMAĆOJ RADINOSTI

VESTI NA DAN 03. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: