Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • BILANS PRIHODA I RASHODA
 • BILANS STANJA
 • IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/181 OD 30. JANUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/182 OD 2. FEBRUARA 2015. GODINE O STAVLJANJU VAN SNAGE UREDBE KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 827/2011 U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-3378/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-3386/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-3388/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-3389/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3377/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3379/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3380/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3381/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3382/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3383/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 133/2014, 138/2014 - ispr., 22/2015 i 31/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRONALAŽENJE MODELA FINANSIRANJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PRUGE BEOGRAD-BUDIMPEŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD VELIKOG ZNAČAJA BROJ 78/5 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA RASPISIVANJE I SPROVOĐENJE URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG KONKURSA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • PRAVILNIK O UPUĆIVANJU OSUĐENIH, PREKRŠAJNO KAŽNJENIH I PRITVORENIH LICA U ZAVODE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-544/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-548/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-552/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015–2017. ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: BEZUSPEŠNO OSTVARIVANJE ZAHTEVA ZA NAKNADU ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon u uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVLJENOST IZRICANJA MERE OKONČANJA POSTUPKA U ODREĐENOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8b stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRIMENA INSTITUTA UDALJENJA SA RADA - Zakon o radu: član 167 stav 2
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: NORMATIVI I STANDARDI RADA NA OSNOVU KOJIH SE MOŽE UTVRDITI STANDARDNI RADNI UČINAK - Zakon o radu: član 111 stav 1

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U VRŠENJU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA -"Sl. glasnik RS", br. 30/2015: • Bliže propisan način upotrebe sredstava prinude od strane službenika obezbeđenja u vršenju poslova privatnog obezbeđenja •
 • Pitanje i odgovor - DOZVOLJENOST ODREDBE KUPOPRODAJNOG UGOVORA PO KOJOJ BI KUPAC ZAPAO U DOCNJU NA OSNOVU IZJAVE PRODAVCA
 • Pitanje i odgovor - JAVNO PREDUZEĆE KAO INVESTITOR U POSTUPKU DOBIJANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA POVRAĆAJ ZADRUŽNE IMOVINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 28/2015: • Usaglašavanje stručnih i akademskih naziva sa Zakonom o visokom obrazovanju •
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI SISTEMA DINAMIČNE NABAVKE KAO POSEBNE VRSTE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
 • Pitanje i odgovor - ROK ZATARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE NA OSNOVU REGULATIVE EU 883 O KOORDINACIJI SISTEMA SOCIJALNE SIGURNOSTI
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE NEOPOREZIVOG IZNOSA DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO
 • Stručni komentar - Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za februar 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVIH ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH U JANUARU I FEBRUARU 2015. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 31/2015
 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE VOZILA ZA PARKING SERVIS PREMA CARINSKOJ TARIFI
 • Pitanje i odgovor - DEVIZNI I PORESKI ASPEKT PROMETA PO OSNOVU KUPOPRODAJNOG UGOVORA SA STRANIM LICEM U SLUČAJU KADA ROBA OSTAJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA U SLUČAJU DA OGRANAK IMA POSEBAN MATIČNI BROJ
 • Pitanje i odgovor - USLOV DA TREĆE LICE (DRUGI PREDUZETNIK ILI PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST) IZMIRI OBAVEZE PREDUZETNIKA U BLOKADI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI NADZOR U SRBIJI: • Činjenice i nalazi istraživanja •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO VOĐENJE PROPISANIH EVIDENCIJA ZA VELEPRODAJU KOJA IMA DVA MALOPRODAJNA OBJEKTA

VESTI NA DAN 03. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: