Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE - RASFF – UPOZORENJE
 • Obrazac Prilog 2 - SISTEM BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE ILI HRANE ZA ŽIVOTINJE- RASFF – INFORMACIJA
 • Obrazac SSKR - STANJE I STRUKTURA KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA

PROPISI:

 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JUL-DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. AVGUSTA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA ZA POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2014-2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • PRAVILNIK O LIČNOJ KARTI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007, 9/2008 i 85/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013 - ispr. i 85/2014)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - ispr., 11/2013, 14/2013 i 5/2014)
 • STRATEGIJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2014-2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA - KIOSKA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU JAVNE NAMENE, SA PROGRAMOM ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU CENOVNIKA RADOVA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU ULICA I OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013 i 14/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU CENOVNIKA RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU ULICA U GRADU PANČEVU I OPŠTINSKIH PUTEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013 i 14/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH U ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O DRŽAVNIIM SLUŽBENICIMA - Zakon o radu: član 120
 • Viši sud u Nišu: ODLUČIVANJE O PRITVORU PRE POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE - Zakonik o krivičnom postupku: član 212
 • Viši sud u Nišu: NEPOSTOJANJE OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA ĆE OKRIVLJENI UNIŠTITI DOKAZE U PREDMETU U KOME JE ISTRAGA ZAVRŠENA - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 2)
 • Viši sud u Nišu: MESTO IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU - Krivični zakonik: član 344a stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ZADRŽAVANJE OVLAŠĆENJA ZA ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 120 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIMENA POSEBNOG PROPISA U ODNOSU NA UČINIOCA KRIVIČNOG DELA SILOVANJE KOJE JE IZVRŠENO PREMA MALOLETNOM LICU - Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima: član 5
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRAVO NA REHABILITACIJU PRAVNOG PRETHODNIKA KOME JE ODUZETA IMOVINA STEČENA PRIVREĐIVANJEM BEZ ISKORIŠĆAVANJA RATNIH PRILIKA - Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije: član 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 192
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBAVLJANJE ISTOVRSNIH POSLOVA U PROPISANOM PERIODU NAKON ISTEKA ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME - Zakon o radu: član 23 stav 4
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: KOMISIJSKI ZAPISNICI ODGOVORNOG LICA KAO SLUŽBENE ISPRAVE - Krivični zakonik: član 357

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE POVEZANOSTI U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DOBIT KADA JE POJEDINAČNO UČEŠĆE FIZIČKOG, ODNOSNO PRAVNOG LICA U KAPITALU OBVEZNIKA MANJE OD 25% - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VREDNOST NEPOKRETNOSTI U POSLOVNIM KNJIGAMA ISKAZUJE PO METODU FER VREDNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 7

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 15. AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVO PRITUŽBE GRAĐANA NA RAD SUDA
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSLODAVCA DA PRILIKOM UTVRĐIVANJA TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA RAČUNA I VREME PROVEDENO U RADNOM ODNOSU ZAPOSLENOG KOD PRETHODNOG POSLODAVCA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA KAMATU ZA VREME NESPROVOĐENJA IZVRŠENJA PO PRESUDI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2014: • Smanjenje otpremnina državnim službenicima i nameštenicima od 16. avgusta 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE: • Objavljen koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stanova za period jul-decembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA OBUSTAVE POSTUPKA KOJI JE POKRENUT A NIJE PREDVIĐEN PLANOM NABAVKI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Avgust 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Avgust 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU NA POSLOVNI PROSTOR KOJI SE U POSLOVNIM KNJIGAMA VODI KAO DOBRO ISKLJUČIVO NAMENJENO DALJOJ PRODAJI I U SLUČAJU KADA SE IZDAJE U ZAKUP

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINSKE KOMORE
 • Pitanje i odgovor - KUPOPRODAJA ROBE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE PRI ČEMU SE STRANO LICE PRVO POJAVLJUJE U ULOZI KUPCA OD DOMAĆEG LICA, A ZATIM U ULOZI PRODAVCA DOMAĆEM LICU
 • Pitanje i odgovor - PRIVREMENI UVOZ OPREME ZA IZVOĐENJE RADOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - FUNKCIJA I ZNAČAJ SISTEMA "UPOZNAJ SVOG KLIJENTA"

VESTI NA DAN 15. AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: