Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac INS – OBAVEŠTENJE
 • Obrazac Prilog 3. - POTVRDA O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE PROSA (PANICUM MILIACEUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA RAD U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 791-821/832-862 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2014)
 • UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013 i 94/2014)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU POLAZNE OSNOVE ZA DONOŠENJE NACIONALNE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 33/2014, 35/2014 - ispr. i 47/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn.)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2014 i 47/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA STIPENDIJE PO STUDENTU ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: IRELEVANTNOST ČINJENICE DA SU ISPUNJENI FORMALNI USLOVI ZA PUŠTANJE OSUĐENOG NA USLOVNI OTPUST - Krivični zakonik: član 46
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE DOKAZA DA SU OKRIVLJENI KAO SAKUPLJAČI SEKUNDARNIH SIROVINA IZVRŠILI KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU U SAIZVRŠILAŠTVU - Krivični zakonik: čl. 30, 33 i 113
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE STATUSA OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA NA STRANI PODNOSIOCA KRIVIČNE PRIJAVE ZA KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA - Krivični zakonik: član 359
 • Apelacioni sud u Beogradu: POVREDA MORALNOG AUTORSKOG PRAVA AUTORA FOTOGRAFIJE OBJAVLJIVANJEM FOTOGRAFIJE U IZMENJENOJ FORMI - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 17
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRELAZAK NEGATIVNOG VIDA LIČNO-PRAVNIH OVLAŠĆENJA AUTORA NA NASLEDNIKE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 58 i 59
 • Apelacioni sud u Beogradu: RAZLIKA IZMEĐU UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI I PONIŠTAJA SUDSKOG PORAVNANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 112
 • Apelacioni sud u Beogradu: RELEVANTNOST ČINJENICE DA OKRIVLJENI POSEDUJE VAŽEĆU PUTNU ISPRAVU DRUGE DRŽAVE ODNOSNO DVOJNO DRŽAVLJANSTVO - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: VOĐENJE POSTUPKA RADI NAMIRENJA POTRAŽIVANJA PROTIV OSTAVIOČEVOG NASLEDNIKA KAO DUŽNIKA - Zakon o nasleđivanju: čl. 222 i 224
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZASNIVANJE OSUĐUJUĆE PRESUDE NA ČINJENICAMA U ČIJU IZVESNOST SUD NIJE POTPUNO UVEREN - Zakonik o krivičnom postupku: član 18 stav 1 i član 355 tačka 2)
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAVADA PORODICA OKRIVLJENIH I OŠTEĆENE KAO INDICIJA NA KOJOJ SE U ODSUSTVU DRUGIH DOKAZA NE MOŽE ZASNIVATI OSUĐUJUĆA PRESUDA - Krivični zakonik: član 113

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE ZA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA ZAGREVANJE STAMBENOG PROSTORA - Zakon o akcizama: član 9
 • Uprava carina: OBJAŠNJENJE ZA DODELU STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA OD 1. SEPTEMBRA 2014. GODINE - Carinski zakon: član 8

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 05. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI ŠKOLE - "Sl. glasnik RS", br. 89/2014
 • Pitanje i odgovor - AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI NAPLATE NEPLAĆENE ZAKUPNINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • Pitanje i odgovor - DAN PREDAJE IZJAVE O OTKAZU UGOVORA O RADU POSLOVNOJ JEDINICI KAO POČETAK TOKA OTKAZNOG ROKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE ODNOSNO NAKNADE ZARADE - "Sl. glasnik RS", br. 90/2014
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DUGOVANOG POREZA NA DODATU VREDNOST: • Primena računa grupe 47 •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - KURS KOJI PRIMENJUJE BANKA NA POTVRDI O DODATNOJ UPLATI KAPITALA STRANOG OSNIVAČA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NAPLATE U DEVIZAMA IZVOZA ROBE ČIJA JE VREDNOST UGOVORENA (FAKTURISANA) U DINARIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE ODNOSI NA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I AKTIVNOSTI PRILIKOM PONUDE PROGRAMA UČEŠĆA ZAPOSLENIH U ULAGANJU

VESTI NA DAN 05. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: