Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. APRIL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac POTVRDA (vozila vrste L, O, T)
 • Obrazac POTVRDA (vozila vrste M i N)
 • Obrazac UVERENJE O ISPITIVANJU VOZILA
 • Obrazac ZAHTEV ZA ISPITIVANJE (KONTROLISANJE) UPOTREBLJAVANOG VOZILA KOJE SE UVOZI U REPUBLIKU SRBIJU

PROPISI:

 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)
 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012 i 3/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2012, 2/2013 i 3/2014)
 • INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013 i 27/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013 i 27/2014)
 • AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI MILOŠA OBILIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU SLOBODANA JOVANOVIĆA KOD K. BR. 37 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRANIMIRA ĆOSIĆA KOD K. BR. 5 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI KRALJEVIĆA MARKA KOD K. BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MAKSIMA GORKOG KOD K. BR. 41 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014)
 • STRATEŠKI PLAN KOMUNALNE POLICIJE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2014-2019. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 16/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010 i 6/2014)
 • ODLUKA O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIH PUTEVA I KANALA OD POLJSKIH ŠTETA I ORGANIZOVANJU POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010, 20/2011, 8/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI U NASELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA ZA ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2010 i 6/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 26/2011 - prečišćen tekst, 13/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2010 - prečišćen tekst i 6/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BALON-HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEDELJNOG RASPOREDA RADA, POČETKA I ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA U APOTECI "PANČEVO" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: BITNA ČINJENICA ZA UREĐIVANJE NAČINA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I DETETA - Porodični zakon: član 65 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA ZA SUĐENJE U IZVRŠNOM POSTUPKU U KOME SU STRANKE OPŠTINA I ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - Zakon o uređenju sudova: član 22
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNE POSLEDICE NESPORAZUMA UGOVORNIH STRANA O PRIRODI ILI OSNOVU UGOVORA, ODNOSNO PREDMETU OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 63 i 103
 • Vrhovni kasacioni sud: REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI ZA SPOVOĐENJE IZVRŠENJA ODLUKE OSNOVNOG SUDA KOJOM JE DOZVOLJENA UKNJIŽBA ZALOŽNOG PRAVA NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE - Zakon o parničnom postupku: član 22
 • Vrhovni kasacioni sud: SUDSKA NADLEŽNOST U SLUČAJU POKRETANJA VEĆEG BROJA POSTUPAKA ZA REHABILITACIJU ISTOG LICA - Zakon o rehabilitaciji: član 11 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA ODLUKOM SKUPŠTINE - Zakon o privrednim društvima: član 195
 • Privredni apelacioni sud: NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA PRISTUP AKTIMA DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 81
 • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEPOSTUPANJA PO NALOGU SUDA - Zakon o parničnom postupku: čl. 98 i 192
 • Privredni apelacioni sud: ODBACIVANJE NEBLAGOVREMENE TUŽBE STEČAJNOG POVERIOCA BEZ ZAKAZIVANJA ROČIŠTA KADA JE PODNETA RADI UTVRĐENJA OSNOVANOSTI OSPORENOG POTRAŽIVANJA - Zakon o parničnom postupku: član 294 tačka 2) i član 374 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE KONZORCIJUMA ZA PODNOŠENJE TUŽBE - Zakon o privrednim društvima: član 249
 • Privredni apelacioni sud: POKRETANJE PRINUDNE LIKVIDACIJE - Zakon o privrednim društvima: čl. 546 i 547
 • Privredni apelacioni sud: POSLEDICA NEDOSTAVLJANJA TUŽIOCU PRIGOVORA I REŠENJA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: STRANKE U SPORU ZA PROMENU OVLAŠĆENJA ZASTUPNIKA DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 33
 • Privredni apelacioni sud: TROŠKOVI POSTUPKA ZA PRISTUP AKTIMA DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 241
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: ISPRAVNOST MENICE, KAO SREDSTVA OBEZBEĐENJA, U SLUČAJU KADA JE FIZIČKI OŠTEĆENA - Zakon o menici: čl. 2, 90 i 93
  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI STRANO FIZIČKO LICE - REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE OSTVARI PRODAJOM UDELA U IMOVINI PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 72a
  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA NAKNADE TROŠKOVA KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE NA NAUČNIM I PROMOTIVNIM SKUPOVIMA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
  • Ministarstvo finansija: ORGANIZACIJA PRAVNOG LICA IZ JAVNOG SEKTORA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO JEDAN OD USLOVA ZA IZUZIMANJE OD OBAVEZE UMANJENJA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 28. APRIL 2014

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

   • Stručni komentar - Pravni instruktor: EKSPLANATORNI SKRINING PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 15 - ENERGETIKA: • Sastanak zakazan za 28. i 29.4.2014. godine u Briselu •
   • Stručni komentar - Pravni instruktor: NOVIJA SUDSKA PRAKSA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG I MEDICINSKOG PRAVA U VEZI SA REFUNDACIJOM TROŠKOVA LEČENJA I LEKARSKOM GREŠKOM U UŽEM SMISLU
   • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: LEKARSKO UVERENJE ZA ZAPOSLENE KOJI KORISTE SLUŽBENO VOZILO A NISU PROFESIONALNI VOZAČI
   • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PRODAJA GOTOVIH PROIZVODA NA VELIKO IZ MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA I OBAVEZA VOĐENJA KNJIGE EVIDENCIJA PROMETA I USLUGA
   • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: REGISTRACIJA VOZILA ČIJI JE KORISNIK PREDUZETNIČKA RADNJA
   • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

   • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: KOMENTAR ODLUKE USTAVNOG SUDA IUZ-95/2013 OD 14. NOVEMBRA 2013. GODINE: • Produženje roka u kome su subjekti privatizacije u restrukturiranju zaštićeni od prinudnog izvršenja nad njihovom imovinom nije ustavnopravno dopuštena mera daljeg ograničavanja prava na imovinu njihovih poverilaca •
   • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. APRILA 2014. GODINE
   • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. APRILA 2014. GODINE
   • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. APRILA 2014. GODINE
   • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: USTAVNE ŽALBE: • Pregled po godinama •

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

   • Stručni komentar - Budžetski instruktor: AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.4.2014. godine •
   • Stručni komentar - Budžetski instruktor: POZIV NARUČIOCIMA ZA PRIJAVLJIVANJE KOD UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE - ROK 7. MAJ 2014. GODINE • Formiranje spiska naručioca u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga •
   • Stručni komentar - Budžetski instruktor: RADNO-PRAVNI STATUS DIREKTORA, NASTAVNOG I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA U SKLADU SA RELEVANTNOM ZAKONSKOM REGULATIVOM

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Objavljeni podaci za mart 2014. godine •
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u martu 2014. godine •
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2014. godine
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2014. godine
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Nove osnovice na koje se obračunava doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje od 1. maja 2014. godine
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Otkupna cena stana za zahteve podnete u aprilu 2014. godine
   • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE UČEŠĆA U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU U SKLADU SA MRS 39: • Upotreba računa 042 •
   • Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBVEZNIKA PDV DA PODNESE IZMENJENU PDV PRIJAVU U SLUČAJU NEISKAZIVANJA PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI O PROMETU KOJI JE IZVRŠEN TOM OBVEZNIKU

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

   • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: NADLEŽNOST ZA POKRETANJE KAZNENIH POSTUPAKA U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA PROPISA O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA
   • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE PRILIKOM UVOZA VOZILA ZA OSOBU SA INVALIDITETOM

   DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

   • Pitanje i odgovor - Instruktor za finansijsko tržište: MOGUĆNOST DA POVERILAC KOJI JE ZAHTEVAO PRINUDNO IZVRŠENJE NA OSNOVU MENICE PODNESE ZAHTEV ZA OBUSTAVU IZVRŠENJA POSLE RASKIDA UGOVORA

   VESTI NA DAN 28. APRIL 2014.

   PrelistavajuĆi dnevne novine: