Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac BEONIA - IZVEŠTAJ O PREKONOĆNIM POZAJMICAMA IZMEĐU BANAKA
 • Obrazac - ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
 • Obrazac - ZAHTEV ZA PODSTICAJE PO KOŠNICI PČELA

PROPISI:

 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 100/2014)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS - FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "STANDARD" ADA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS - FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "STANDARD" ADA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA POLAZNIH OSNOVA ZA KONSOLIDACIJU POSLOVANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM PREDUZEĆIMA KOJA SU OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 10/2012, 91/2012, 13/2013, 92/2013, 24/2014 i 100/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JUGOROSGAZ AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE "DR ĐORĐE RADIĆ" U KRALJEVU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI STOČNOG GRAŠKA (PISUM SATIVUM L.) I GRAHORICE (VICIA SP. L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014)
 • UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014)
 • POKRAJINSKA UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU I VISINI NAKNADE ZA RAD U ODBORIMA, KOMISIJAMA I DRUGIM RADNIM TELIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 35/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNOSNAŽNO OKONČANJE POSTUPKA PRE PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG NEODLUČIVANJA O ŽALBI U DUŽEM VREMENSKOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA ODLUKE O PRIMERENOJ NAKNADI ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: ČINJENICE KOJE NE UTIČU NA ODLUKU O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: BITNE ČINJENICE ZA OCENU O POSTOJANJU POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: USLOV ZA POSTUPANJE NEPOSREDNO VIŠEG SUDA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a do 8v
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 2 tačka 3)
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODLUČIVANJE PO USTAVNOJ ŽALBI PODNETOJ PRE POČETKA PRIMENE ODREDBI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o parničnom postupku: član 21 stav 1
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE DOPRINOSA MALOLETNOG OŠTEĆENOG NASTANKU ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 160 i 177
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNOJ ŽALBI ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PRAVNOSNAŽNO OKONČANOM PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o Ustavnom sudu: član 82
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ŠTETNIKA KOJI JE PROUZROKAVAO ŠTETU POD DEJSTVOM NARKOTIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 159

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: TUMAČENJE ČLANOVA 20. I 26. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU U KONTEKSTU OBAVEZNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE KOJE OBAVEZNO PRIMENJUJU MSFI - Zakon o računovodstvu: čl. 20 i 26
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE U PERIODU OD 12.9.2014. GODINE - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata: tač. 1 i 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAČELO DISPOZICIJE I NAČELO OFICIJELNOSTI U POSTUPCIMA PO PRIVREMENIM MERAMA
 • Pitanje i odgovor - IZUZEĆE OD POJMA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI OD STRANE VLASNIKA NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 99/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 99/2014

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE - "Sl. glasnik RS", br. 100/2014
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE KOD PREDUZETNIKA KADA JE PORESKI PERIOD ZA KOJI SE SASTAVLJA PORESKI BILANS KRAĆI OD KALENDARSKE GODINE ZBOG PRIVREMENOG PREKIDA OBAVLJANJA DELATNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - FINANSIJSKI KREDITI IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
 • Pitanje i odgovor - OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA U REPUBLICI U DEVIZAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA: • Poslovi i ovlašćenja u komunalnoj oblasti sa osvrtom na saradnju komunalne policije i inspekcijskih organa Grada Beograda •

VESTI NA DAN 17. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: