Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac: O-4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU DIREKTNOG DALEKOVODA I ZA IZGRADNJU DIREKTNOG GASOVODA
 • Obrazac: O-5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT NAFTE (NAFTOVOD) I DERIVATA NAFTE (PRODUKTOVOD)
 • Obrazac: O-6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE NAFTE I DERIVATA NAFTE UKUPNOG REZERVOARSKOG PROSTORA VEĆEG OD 50 m3
 • Obrazac: O-7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 i 6/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI UGOVARANJEM ENERGETSKOG UČINKA U JAVNOM OSVETLJENJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 65/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 66/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SEKTORA ZA STANARE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U ZONAMA GDE SE VRŠI NAPLATA USLUGA KORIŠĆENJA PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 66/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U GRADU ZRENJANINU U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2014 i 21/2014)
 • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENJU ("Sl. list grada Užica", br. 26/2014)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA UŽICA DO 2020. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 26/2014)
 • ODLUKA O TEHNIČKOM PREGLEDU IZGRAĐENOG OBJEKTA ("Sl. list grada Užica", br. 20/2009 i 26/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO I TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA UŽICA GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO U 2014. GODINI ("Sl. list grada Užica", br. 26/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE DA JE NAKNADA ZA ODUZETU NEPOKRETNOST UTVRĐENA I ISPLAĆENA - Zakon o parničnom postupku: član 223
 • Vrhovni kasacioni sud: RELEVANTNOST REALNOG DELA NEPOKRETNOSTI KOJI SE NALAZI U FAKTIČKOJ VLASTI DRŽAOCA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 28
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA VOĐENJE POSTUPKA RADI VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA I DEJSTVO REŠENJA O REHABILITACIJI - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 40
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZABRANA POVRATNOG DEJSTVA ZAKONA I NEMOGUĆNOST STICANJA SVOJINE VANREDNIM ODRŽAJEM - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 28
 • Apelacioni sud u Beogradu: SADRŽINA TUŽBE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI HIPOTEKARNE IZJAVE I ODNOS HIPOTEKARNOG DUŽNIKA I POVERIOCA - Zakon o hipoteci: član 14
 • Apelacioni sud u Beogradu: POSTUPANJE PO TUŽBI ZA UTVRĐENJE PRESTANKA POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG HIPOTEKOM - Zakon o hipoteci: član 44
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOSNOVANO ODBACIVANJE TUŽBE PROTIV JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I FIZIČKOG LICA ZBOG NEPODNOŠENJA PREDLOGA PRAVOBRANILAŠTVU ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA - Zakon o parničnom postupku: član 193
 • Apelacioni sud u Beogradu: NADLEŽNOST VIŠEG SUDA ZA SUĐENJE U SPORU PO TUŽBI ZA NAKNADU TROŠKOVA MEDICINSKE REHABILITACIJE - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 1 tačka 8)
 • Apelacioni sud u Beogradu: BEZUSPEŠNA DOSTAVA TUŽBE TUŽENIMA I SUDSKI NALOG TUŽIOCU DA UPLATI PREDUJAM ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 101

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE PO OSNOVU PRIJAVE NJEGOVOG NESTANKA - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 22
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA STANA KOJI SE NE SMATRA PRVIM PRENOSOM PRAVA RASPOLAGANJA I PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBRAČUNATOG ZA PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ETIČKI KODEKS I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2014: • Propisan rok za okončanje privatizacije društvenog kapitala do 31.12.2015. godine, a posledica nepoštovanja ovog roka ili nemogućnost da se do tog roka izvrši promena vlasništva nad društvenim kapitalom je stečaj ili likvidacija •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA POSLODAVCA DA PLATI NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU ZAPOSLENOG BEZ OBZIRA NA ISPLATU NAKNADE ŠTETE OD OSIGURAVAJUĆE KUĆE
 • Pitanje i odgovor - PRAVNA SREDSTVA KOJA SU NA RASPOLAGANJU PRIMAOCU IZDRŽAVANJA U SLUČAJU DA DAVALAC IZDRŽAVANJA NE ISPUNJAVA SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.8.2014. GODINE : • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00005/2014-09 od 4.8.2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2014
 • Stručni komentar - NAJNOVIJE IZMENE UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - primena od 1. avgusta 2014. godine
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA - "Sl. glasnik RS", br. 79/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 7.8.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PODNOŠENJA M OBRASCA ZA LICA KOJA IMAJU IZBEGLIČKU LEGITIMACIJU
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA STOČNOG BRAŠNA, SOJINE I SUNCOKRETOVE SAČME

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NAPLATE KAZNE ZA CARINSKE PREKRŠAJE PRIMENOM PREKRŠAJNOG NALOGA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE PROIZVOĐAČA I UVOZNIKA KAO ISPORUČILACA PROIZVODA - LED RASVETA NA TRŽIŠTE

VESTI NA DAN 08. AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: