Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GNPGI - GODIŠNJA NAKNADA ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2015. GODINU
 • OBRAZAC MA - STANJE ODREĐENIH DINARSKIH I DEVIZNIH MONETARNIH AGREGATA

PROPISI:

 • ZAKON O ODBRANI OD GRADA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA (PROGRAM MODERNIZACIJE ŠKOLA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKON O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE PORODICE POPOVIĆ-PREDIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA NAMENJENIH ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU UNIJE "FISKALIS 2020" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014 i 54/2015)
 • ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UPUĆIVANJE OŠTEĆENOG IZVAN SUDNICE - Zakonik o krivičnom postupku: član 390 stav 1 i član 400 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Službena mišljenja", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%

VESTI NA DAN 24. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: