Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1 - PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
 • OBRAZAC 2 - IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2015 i 33/2016 - ispr.)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2015 i 33/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI PODIZANJA KVALITETA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2016)
 • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2016)
 • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2016)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI I PRIJATELJSTVU IZMEĐU GRADA BEOGRADA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA BERNA (ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA) ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2016)
 • PROGRAM ČIŠĆENJA DIVLJIH DEPONIJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 60/2016)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2016/2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 60/2016)
 • ODLUKA O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014, 31/2015 i 36/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: OSNOVANOST PRIGOVORA PRESUĐENE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 279 stav 1 tačka 4)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME SA ISTIM ZAPOSLENIM U TRAJANJU DUŽEM OD 24 MESECA - Zakon o radu: član 37

VESTI NA DAN 06. JUN 2016.