Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA AUTORIZACIJE PAKERA PADOBRANA
 • OBRAZAC BEZBEDNOSNOG LISTA ZA HEMIKALIJU, ODNOSNO PROIZVOD
 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA SPROVOĐENJE PIC POSTUPKA

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O REGISTRU UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, KAO I O DOKUMENTIMA KOJA SE PRILAŽU ZA REGISTRACIJU PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KAMENA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OZREN - JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KLISURA REKE MILEŠEVKE" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "MALA JASENOVA GLAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PROMUKLICA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "MUSTAFA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2015)
 • TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL (Az SZK Hiv. Közlönye, 55/2013. sz.)
 • TÖRVÉNY A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSRÓL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 83/2014. szám)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 22/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2015. GODINU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA PO VRSTI PREVOZA ZA LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2009, 20/2011, 30/2012, 4/2013, 13/2013, 23/2014 i 7/2015)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013 i 7/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2015. ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA PREDLAGAČA KAO PRETHODNO PITANJE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA POSTOJANJA STEČAJNOG RAZLOGA - Zakon o stečaju: član 55
 • Privredni apelacioni sud: ARBITRAŽNA KLAUZULA I RASKID UGOVORA - Zakon o arbitraži: član 14
 • Privredni apelacioni sud: KONKURENCIJA U PRIMENI ZAKONA I PODZAKONSKOG AKTA - Zakon o parničnom postupku: član 1
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ZAKLJUČENJA STEČAJA NA OSNOVU IZVEŠTAJA LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA - Zakon o stečaju: član 13 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ODBACIVANJE PRIMEDBE STEČAJNOG POVERIOCA NA RAD STEČAJNOG UPRAVNIKA - Zakon o stečaju: član 43 stav 2 i član 154
 • Privredni apelacioni sud: POBIJANJE PRAVNIH POSLOVA SLEDBENIKA U PRAVU - Zakon o stečaju: član 129
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA DOPLATNE KARTE - Zakon o obligacionim odnosima: član 270
 • Privredni apelacioni sud: PREBOJ POTRAŽIVANJA U STEČAJU - Zakon o stečaju: član 83
 • Privredni apelacioni sud: TROŠKOVI PRODAJE U SLUČAJU NAMIRENJA RAZLUČNOG POVERIOCA - Zakon o stečaju: član 62 stav 2 i član 93 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: UKIDANJE ZABRANE IZVRŠENJA I NAMIRENJA - Zakon o stečaju: član 62 stav 2 i član 93 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: ZAVRŠNO ROČIŠTE - Zakon o stečaju: član 145 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POJAŠNJENJE POVEZANOSTI ZA SVRHU PRIMENE PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
 • Uprava carina: TABELA SA TEST VREDNOSTIMA ZA ROBU ŠIROKE POTROŠNJE EVROAZIJSKOG POREKLA, PIJAČNOG KARAKTERA OD 15.5.2015. GODINE - Carinski zakon: čl. 45 i 53

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOLEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA
 • Pitanje i odgovor - AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA KONVALIDACIJU UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA OD STRANE TREĆEG LICA
 • Pitanje i odgovor - OBJAVLJIVANJE VESTI I DAVANJE OBAVEŠTENJA U VEZI SA ALKOHOLNIM PIĆIMA U SPECIJALIZOVANIM ČASOPISIMA I NA INTERNETU ZA TRGOVCE I UGOSTITELJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU • Uslovi za sticanje i korišćenje, obustava isplate i prestanak prava na porodičnu penziju •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT ZAJEDNIČKE IZGRADNJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA: • Po ugovoru o tzv. zajedničkoj izgradnji •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST NAKNADNOG EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PO IZDATIM FISKALNIM RAČUNIMA KOJI SU IZDATI ZA VREME NEISPRAVNOSTI FISKALNE KASE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA GORIVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU - DRŽANJE DEVIZA NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA (ZA 2014. GODINU) KAO JEDNA OD OBAVEZA DRUŠTAVA KOJA MORAJU DA DOSTAVLJAJU IZVEŠTAJE U DEFINISANIM ZAKONSKIM ROKOVIMA
 • Pitanje i odgovor - PRAVNE POSLEDICE ISPUNJENJA OBAVEZE PRIVREDNOG SUBJEKTA, ČIJI JE TEKUĆI RAČUN BLOKIRAN, OD STRANE TREĆEG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU KOJI SE ODNOSE NA POČETAK OBAVLJANJA RADOVA PRI IZGRADNJI OBJEKTA
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA ROBNOG LAGERA ZA ROBU U MALOPRODAJI

VESTI NA DAN 22. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: