Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 3 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 13. UREDBE
 • OBRAZAC 4 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 14. STAV 4. UREDBE

PROPISI:

 • CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014, 87/2014, 139/2014 i 55/2015 - dr. cena)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012, 16/2013, 57/2013, 113/2013, 103/2014 i 55/2015)
 • NOVA STRUKTURA I CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ZA VANREDNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE PD "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O INVESTIRANJU SREDSTAVA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA KOJE PRUŽAJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZVANIČNE STATISTIKE U PERIODU OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR-MAJ 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012, 31/2013 i 55/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ŽALBA NA REŠENJE O TROŠKOVIMA ISTRAGE - Zakonik o krivičnom postupku: član 21 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: DEJSTVO OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU HRANITELJA NA INVALIDSKU PENZIJU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 112

VESTI NA DAN 29. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: