Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 2. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - EVIDENCIJA O ISPORUCI SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA
 • Obrazac 2 - EVIDENCIJA O PREVOZU SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA
 • Obrazac 3 - EVIDENCIJA O PRIJEMU SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA

PROPISI:

 • KODEKS PONAŠANJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA, POSEBNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETA NASTALIH OD POSLEDICA POPLAVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VREME PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2014)
 • ZAKLJUČAK U VEZI PONAŠANJA I OBLAČENJA LICA KOJA DOLAZE U SLUŽBENE PROSTORIJE GRADSKE UPRAVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U GRADU VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011, 17/2012 i 5/2014)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/2008 i 5/2014)
 • ODLUKAO FORMIRANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/2014)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2012, 5/2013 i 4/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE U GRADU JAGODINA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2014)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ZA VODE II REDA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2014)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2011 i 3/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE PREVOZA PUTNIKA U GRADSKO-PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2012 i 2/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA PARCELAMA I POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA NASTALIM IZLIVANJEM VODOTOKOVA ILI STAJAĆIH VODA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH LICA IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/2014 i 2/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PIONIR" IZ JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 3/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2014)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014)
 • REŠENJE O OSNIVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o obligacionim odnosima: član 109 stav 1 i član 110
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o obligacionim odnosima: član 283
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 17, 300 i 361
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 371, 372 i 1065
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o obligacionim odnosima: član 141
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 124 i 584
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 42 i 88
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 13 - Zakon o obligacionim odnosima: član 277 i član 279 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 13 - Zakon o obligacionim odnosima: član 378 stav 1 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o hipoteci: čl. 31 i 35
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 295 do 393
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 377, 380 i 939
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 126, 324 i 912
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o obligacionim odnosima: član 210
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o obligacionim odnosima: član 277 stav 1 i član 279 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 51 do 53 i član 111
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 111 i 112
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 436 do 445
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 51 do 53 i član 111
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o obligacionim odnosima: član 324 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 376 i 377
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o obligacionim odnosima: član 869 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o obligacionim odnosima: član 212
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Uprava carina: HUMANITARNA POMOĆ - OBAVEZA CARINARNICA DA DOSTAVLJAJU OBAVEŠTENJA ZA POŠILJKE KOJE SE PRIJAVLJUJU SAŽETOM DEKLARACIJOM I U SLUČAJU USMENOG DEKLARISANJA ROBE ZA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 178 i 182
  • Uprava carina: UVOZ HUMANITARNE POMOĆI - POPUNJAVANJE RUBRIKE 33 JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: član 12

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 2. JUN 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PRITUŽBA NA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA: • Način podnošenja pritužbe i postupak po pritužbi •
  • Stručni komentar - ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU I UPRAVNI SPOR
  • Stručni komentar - OTPIS POTRAŽIVANJA U NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
  • Stručni komentar - PROCENA RIZIKA I UTVRĐIVANJE MERA ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI: • Najčešći primeri vršenja procene rizika suprotno propisanom načinu i postupku i neprimenjivost akata o proceni rizika u delu otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini •
  • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE TURISTIČKIH AGENCIJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. MAJA 2014. GODINE
  • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. MAJA 2014. GODINE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - DONACIJE, KREDITI I POZAJMICE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: • Zakonska ograničenja i stavovi (mišljenja, uputstva i preporuke) nadležnih organa za postupanje KJS uključujući i lokalne samouprave •
  • Stručni komentar - PROGRAMSKO PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2015. GODINU
  • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA POPUSTA NA PONUĐENU CENU KAO ELEMENTA KRITERIJUMA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
  • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OŠTEG USPEHA UČENIKU OSMOG RAZREDA KOJI IMA NEDOVOLJNU OCENU IZ VLADANJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE PRIHODA OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE: • Grupa računa 62 •
  • Stručni komentar -: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA • Jun / Jul 2014. godine •
  • Indeksi industrijske proizvodnje u aprilu 2014. godine •
  • Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u aprilu 2014. godine •

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • April 2014. godine •
  • Stručni komentar - SVRSTAVANJE UREĐAJA I APARATA KOJI SPADAJU U GRUPU PROIZVODA "CRNA TEHNIKA" PREMA CARINSKOJ TARIFI: • Tarifni br. 8519, 8521, 8525, 8527 i 8528 •
  • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE OBRASCA ZA ZAVRŠETAK POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
  • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKE 2 JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE PRILIKOM IZVOZA ROBE
  • Pitanje i odgovor - POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA SA UČEŠĆEM DOMAĆEG REPROMATERIJALA
  • Pitanje i odgovor - PROMET ROBE KOJA SE OTPREMA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA SA CARINSKOG I PORESKOG ASPEKTA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

  • Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Jun 2014. godine •

  VESTI NA DAN 2. JUN 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: