Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac POTVRDE za izdavanje lične karte
 • Obrazac 1 - REGISTAR O IZDATIM LIČNIM KARTAMA
 • Obrazac 2 - REGISTAR O PODNETIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE
 • Obrazac 3 - REGISTAR O LIČNIM KARTIMA KOJE SU PONIŠTENE
 • Obrazac 4 - REGISTAR O LIČNIM KARTAMA KOJE SU PROGLAŠENE NEVAŽEĆIM

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2006 i 72/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013, 51/2014 i 72/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE GRADSKOG CENTRA ZA FIZIČKU KULTURU IZ BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2014)
 • POKAZATELJ PADA POTROŠAČKIH CENA U AVGUSTU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2014, 29/2014, 55/2014 i 72/2014)
 • REŠENJE O PROGLAŠENJU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA "HRAST U ULICI MIJE KOVAČEVIĆA" U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2014)
 • REŠENJE O PROGLAŠENJU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA "VINOVA LOZA U ZEMUNU" ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2014)
 • MERE ZA ZAŠTITU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2014 - sveska 1)
 • METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČKA GREJNIH INSTALACIJA OBJEKTA TARIFNOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2011 i 9/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2014 - sveska 1 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2014 - sveska 1)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA SEPTEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2014 - sveska 1)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE I IZVRŠENIH USLUGA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/2008, 4/2011 i 9/2014 - sveska 1)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA ZA SUĐENJE U SPORU U KOJEM JE IZVRŠNI DUŽNIK POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 2 i član 25 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: IRELEVANTNOST OPTEREĆENOSTI SUDA BROJEM PREDMETA ZA OCENU O DUŽINI TRAJANJA POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: član 8b
 • Viši trgovinski sud: VRSTE KRATKOROČNIH OBVEZNICA I KOMERCIJALNIH ZAPISA - Zakon o hartijama od vrednosti: član 32, član 33 tačka 2) i čl. 42 i 43
 • Viši trgovinski sud: PRESTANAK OBAVEZE BILATERALNOM I MULTILATERALNOM KOMPENZACIJOM - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 336 i 337
 • Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST NARODNE BANKE ZA PROUZROKOVANU ŠTETU - Zakon o Narodnoj banci Srbije: čl. 2 i 63
 • Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST BANKE ZA NEPOSTUPANJE PO NALOGU KLIJENTA - Zakon o platnom prometu: član 32
 • Viši trgovinski sud: NALOG ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU - Zakon o deviznom poslovanju: član 5
 • Viši trgovinski sud: KRAĐA PREDMETA LIZINGA - Zakon o finansijskom lizingu: član 7
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU OD STRANE SPORTSKOG CENTRA KOJI JE U SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI NISU UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2 i 12

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU OD STRANE JAVNIH PREDUZEĆA KOJA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA TIP 4-1 - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU OD STRANE SPORTSKOG CENTRA KOJI JE U SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI NISU UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2 i 12

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA - OMBUDSMANU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014: • Izbor i prestanak funkcije, ovlašćenja i postupak, stručna služba i sredstva za rad Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana •
 • Pitanje i odgovor - NASTAVAK POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE DUŽI PERIOD NIJE OBAVLJALO DELATNOST
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ŠKOLE STRANIH JEZIKA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE REGISTROVANO ZA TU DELATNOST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - POKRIVANJE TROŠKOVA PROCENE PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI NA INICIJATIVU ZAPOSLENOG
 • Pitanje i odgovor - STATUS ZAPOSLENOG U JEDNOJ OD UPRAVA GRADA KOD IZBORA ZA ODBORNIKA U DRUGOJ OPŠTINI - VAN GRADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OTPREMNINE PRI PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA PREMA MSFI 5 U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA KOJI SE SASTAVLJAJU NA DAN 31. DECEMBAR 2014. GODINE
 • Stručni komentar - ZARADA DIREKTORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PLATNI PROMET IZMEĐU PRAVNIH LICA SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE I TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA
 • Pitanje i odgovor - DEPONOVANJE GOTOVINE KAO OBLIKA OBEZBEĐENJA ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE U SITUACIJI KADA JE ZAJEDNO SA ROBOM KOJA JE OCARINJENA INOPARTNER POSLAO I ROBU ZA KOJU NIJE PRILOŽENA FAKTURA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR D - snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija •
 • Pitanje i odgovor - DIREKTOR KAO LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

VESTI NA DAN 22. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: