Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-2/B OSIGURANJE - REZERVISANE ŠTETE 1)2) U TEKUĆEM OBRAČUNSKOM PERIODU PO VRSTAMA OSIGURANJA
 • ST-3 OSIGURANJE - MATEMATIČKA REZERVA
 • ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 i 66/2015 - dr. zakon)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. AVGUSTA 2015. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O MERNIM TRANSFORMATORIMA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O MLEKOMERIMA I LAKTOFRIZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA O VRSTI, RASPOLOŽIVOSTI I GEOGRAFSKOJ LOKACIJI KAPACITETA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O TRETMANU, PROGRAMU POSTUPANJA, RAZVRSTAVANJU I NAKNADNOM RAZVRSTAVANJU OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE ODOBRENJE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 66/2015 - dr. zakon)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE ZAKONITIH PRIHODA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 401

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: PRAVO NA UMANJENJE OBRAČUNATOG POREZA PO OSNOVU NEISKORIŠĆENOG DELA PORESKOG KREDITA STEČENOG PREMA ODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48

  VESTI NA DAN 29. JUL 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: