Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV JARADI
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV SVINJA

PROPISI:

 • MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SUZBIJANJU FALSIFIKOVANJA NOVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NACIONALNE EKONOMIJE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I UPRAVE ZA TURIZAM I ANTIKVITETE EMIRATA FUDŽEIRA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OSNIVANJU NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA KONVENCIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU I NABAVKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE TOKOM BILATERALNE VOJNO-TEHNIČKE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2016)
 • UPUTSTVO O NAČINU UPLAĆIVANJA I EVIDENTIRANJA ODREĐENIH JAVNIH SREDSTAVA I PRAĆENJA UKUPNIH JAVNIH SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2016)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA RASPISANIŽ ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 9A/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014, 23/2014, 8/2015, 1/2016 i 9/2016)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016 i 9/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA GRAD SUBOTICU ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE ("Sl. list Grada Subotice", br. 20/2016)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA NA PODRUČJU GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 8/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI, INSTRUKTIVNI I RAZUMNI ROK - Zakon o parničnom postupku: član 383 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 191

VESTI NA DAN 14. APRIL 2016.