Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 18. - KARAKTERISTIKE INSTRUMENATA KORIŠĆENIH ZA MERENJE U POSTROJENJU ZA REGISTROVANJE EMISIJA
 • Obrazac Tabela 19. - MONITORING EMISIJA
 • Obrazac Tabela 20. - EMISIJE U VAZDUH U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA

PROPISI:

 • TÖRVÉNY AZ ÜGYÉSZSÉGRŐL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 104/2009., 101/2010. sz., 78/2011. - másik törvény, 101/2011., 38/2012. - Alkotmánybírósági határozat, 121/2012., 101/2013. és 111/2014 - Alkotmánybírósági határozat)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SALA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014 i 26/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2014 - prečišćen tekst i 39/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA - KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET SZABADKA - MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2012 - prečišćen tekst i 39/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA REŠAVANJE PITANJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA U GRADU SUBOTICI ZA PERIOD OD 2014-2016 GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O BRATIMLJENJU IZMEĐU GRADA BRESTA U REPUBLICI BELORUSIJI I GRADA SUBOTICE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)
 • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)
 • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA ("Sl. list grada Subotice", br. 1/2009, 13/2009, 46/2012 i 40/2014)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOSTAVLJANJE PISMENA OSTAVLJANJEM OBAVEŠTENJA DA SE PISMENO MOŽE PREUZETI U SUDU - Zakon o parničnom postupku: član 141
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ISKLJUČENJA PRIMENE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA NA OSNOVU ANEKSA UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA - Zakon o arbitraži: član 13 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: OCENA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OGLAŠAVANJE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA NIŠTAVIM - Zakon o arbitraži: član 10

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ELEKTRONSKI POTPIS ILI IDENTIFIKACIONA OZNAKA ODGOVORNOG LICA KAO OBAVEZAN ELEMENT RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU - Zakon o računovodstvu: član 9
 • Ministarstvo finansija: NAČIN I ROK ČUVANJA RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA IZDATIH U ELEKTRONSKOM OBLIKU - Zakon o računovodstvu: član 24

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 19. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA - "Sl. glasnik RS", br. 120/2014: • Izvršene su obimnije izmene u delu koji se odnosi na neporeski prihod Republike Srbije koji plaćaju pravna i fizička lica za javne usluge koje pruža Republički geodetski zavod •
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA
 • Pitanje i odgovor - SVOJSTVO STRANKE U POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - UPUĆIVANJE STRANCA KOME JE ODOBRENO ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U REPUBLICI SRBIJI NA RAD U INOSTRASTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OVLAŠĆENJA PONUĐAČA U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA I PRIMEDBE NA SADRŽINU ZAPISNIKA: • Propisane radnje i akti naručioca i ponuđača, sa osvrtom na najčešće probleme u praksi •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRIZNAVANJA PRETHODNOG RADA U VOJNIM INSTITUCIJAMA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU - U SVRHU OBRAČUNA MINULOG RADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KORIŠĆENJE REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH PROCENOM NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA U SKLADU SA MRS 16: • Mogućnost za društva koja primenjuju MRS/MSFI •
 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST UČINIOCA PREKRŠAJA IZ ČLANA 294. STAV 1. TAČKA 9) CARINSKOG ZAKONA: • Postupanje kao da je roba stavljena u slobodan promet pre obavljanja formalnosti za stavljanje u slobodan promet i za plaćanje svih dažbina •
 • Pitanje i odgovor - NAČIN UTVRĐIVANJA CARINSKE VREDNOSTI ZA VOZILA POREKLOM IZ KINE PRILIKOM UVOZA IZ MAKEDONIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - RAZMENA NALOGA ZA PRENOS KAO USLOV ZA REALIZACIJU UGOVORA O CESIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OGLAŠAVANJE I PRODAJA MEDICINSKOG SREDSTVA PUTEM INTERNETA
 • Pitanje i odgovor -USLOVI ZA OTKUP PROIZVODA NA PIJAČNIM TEZGAMA OD STRANE PREDUZETNIKA

VESTI NA DAN 19. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: