Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac AK - IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE
 • Obrazac EA - IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE
 • Obrazac KBS - KONSOLIDOVANI BILANS STANJA BANKARSKE GRUPE
 • Obrazac KBU - KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA BANKARSKE GRUPE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012, 20/2013 i 69/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 24/2012 i 67/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 26/2014)
 • POKRAJINSKA UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "RUSANDA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2014 i 27/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2014 i 27/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ("Sl. list grada Loznice", br. 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE PACIJENATA ("Sl. list grada Loznice", br. 4/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MERAMA I NAČINU ZA SUZBIJANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMISIFOLIA) ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA OD BUKE I ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU CENTRA ZA KULTURU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU NARODNE BIBLIOTEKE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UKLANJANJU OBJEKATA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST IZVRŠITELJA U POSTUPCIMA IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAMIRENJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH USLUGA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 252 do 256
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: DELIMIČNO USKLAĐIVANJE PONAŠANJA OSUĐENOG SA PRAVILIMA KUĆNOG REDA ZAVODA U KOME IZDRŽAVA KAZNU ZATVORA - Krivični zakonik: član 46
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: INICIRANJE SUKOBA SA OŠTEĆENIMA KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKA TELESNA POVREDA - Krivični zakonik: čl. 19 i 121
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: KAMATA - DEVIZNI DUG - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 277 i 395
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POZIV ZA GLAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 93 i član 108 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PROTIVREČNOST IZREKE OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO IZVRŠENO U STANJU NEURAČUNLJIVOSTI - Krivični zakonik: član 24
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: STVARNA LEGITIMACIJA - Zakon o parničnom postupku: član 73
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: STVARNA NADLEŽNOST SUDA - Zakon o upravnim sporovima: čl. 45 i 74
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: VEZANOST SUDA ZA ODLUKU ORGANA UPRAVE - Zakon o upravnim sporovima: čl. 14, 45 i 74

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MINISTARSTVO SE SMATRA PORESKIM OBVEZNIKOM ZA PROMET DOBARA ODUZETIH (ZAPLENJENIH) U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 9
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA BEZ NAKNADE POLOVNOG MOTORNOG VOZILA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV KOJI JE PRILIKOM NABAVKE PREDMETNOG VOZILA IMAO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4 st. 4 i 5
 • Uprava carina: PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA ZA PERIOD OD 23.5. DO 13.6.2014. GODINE PREMA "WORLD STEEL NEWS" IZVORU - Carinski zakon: član 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA: • Program, način i visina troškova polaganja propisani Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica - "Sl. glasnik RS", br. 111/2013 i 57/2014 •
 • Pitanje i odgovor - PRAVNE POSLEDICE NEPOSTUPANJA POSLODAVCA PO ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI NA ZARADI IZVRŠNOG DUŽNIKA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO DIREKTORA DA ODBIJE IMENOVANJE ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI
 • Pitanje i odgovor - PRUŽANJE USLUGA KETERINGA I KAFE KUHINJE IZMEĐU VIŠE PRIVREDNIH DRUŠTAVA MEĐUSOBNO POVEZANIH KAPITALOM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE PROSVETNOG INSPEKTORA KADA SE PREDSTAVKA ZAPOSLENOG ODNOSI NA PITANJA KOJA NISU U NJEGOVOJ NADLEŽNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2014
 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE USLUGA PREVOZA POREZOM NA DODATU VREDNOST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK U SLUČAJU DOPREME ROBE KOMBINOVANIM TRANSPORTOM OD TRANZITNOG AERODROMA U INOSTRANSTVU DO AERODROMA U BEOGRADU

VESTI NA DAN 10. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: