Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 5 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 14. STAV 5. UREDBE
 • OBRAZAC 6 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČL. 9. I 11. UREDBE

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA, KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ILI MISIJAMA PRI MEĐUNARODNIM VLADINIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I EKVIVALENCIJI JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I NAUČNIM NAZIVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (ZAJAM ZA RAZVOJ I RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA SOE-DPL) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 6. JULA 2015. GODINE - "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - JT INTERNATIONAL A.D./1 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - JT INTERNATIONAL A.D./2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SNABDEVANJE DOMAĆINSTAVA I MALIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O VISINI TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU EMITERA (KODEKS PONAŠANJA EMITERA) ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007, 60/2014, 25/2015 - dr. pravilnik i 55/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015 i 56/2015)
 • PRAVILNIK O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 56/2015)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU NAGRADNIH TAKMIČENJA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2007, 91/2008, 96/2008, 23/2009, 29/2009, 98/2011 - dr. tarifa, 45/2013 - dr. tarifa, 117/2013 - dr. tarifa i 55/2015 - dr. tarifa)
 • TARIFE NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE MUZIČKIH DELA IZ REPERTOARA SOKOJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU RIZIKA KOJI SE MOGU OSIGURATI, ODNOSNO REOSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEPEO, KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL NAMENJEN ZA UPOTREBU U IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UPOZNAVANJE SA SADRŽINOM ISKAZA SAOPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 406 stav 1 tačka 5)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO OSNOVU NAGRADE ZA RAD KOJU SUD ISPLAĆUJE SUDSKIM VEŠTACIMA - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 12
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: USLOVI ZA PRIZNAVANJE STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM SLUŽBENICIMA PORESKE UPRAVE - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 55

VESTI NA DAN 30. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: