Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OP OSIGURANJE/REOSIGURANJE - OSTVARENA (MERODAVNA) PREMIJA OSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 • ST-3Š OSIGURANJE - OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA - UKUPNO

PROPISI:

 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JUL-DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014 i 69/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015 i 69/2015 - ispr.)
 • OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU EMITERA (KODEKS PONAŠANJA EMITERA) ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007, 60/2014, 25/2015 - dr. pravilnik, 55/2015 - dr. pravilnici i 69/2015 - dr. pravilnik)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O AUDIO-VIZUELNIM KOMERCIJALNIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011 i 69/2015)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2009 i 69/2015)
 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE INSTITUTA, INTEGRISANIH UNIVERZITETA, FAKULTETA I CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 103/2014 i 69/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAJEDNIČKO DELOVANJE PRIPADNIKA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE - Krivični zakonik: član 112 stav 22

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NAČIN EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA DEVIZNIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA RAČUNU CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI KOD NARODNE BANKE SRBIJE I KOJA PRIPADAJU NJEGOVIM ČLANOVIMA - Zakon o računovodstvu: član 2

  VESTI NA DAN 11. AVGUST 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: