Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac REGISTRA - izdatih integrisanih dozvola
 • Obrazac UPR - KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI ZBOG PRIRODE RASHODA ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA

PROPISI:

 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA IZRADU ANALIZE PROBLEMA NERAZVIJENIH I MANJE RAZVIJENIH LOKALNIH SAMOUPRAVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 41/2014 i 49/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SLUŽBENE ODEĆE ZAPOSLENIH KOJI VRŠE INSPEKCIJSKI NADZOR U USTANOVAMA KULTURE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014)
 • REŠENJE O BROJU DIPLOMA I NAGRADA KOJE ĆE SE DODELITI DAROVITIM UČENICIMA I NJIHOVIM MENTORIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014)
 • UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 5/2014 i 40/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2013 i 43/2014)
 • ODLUKA O STOPAMA POREZA NA IMOVINU U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2013 i 43/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U GRADU UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opštine Užice", br. 6/2003, 3/2004, 4/2004, 10/2005 i 6-1/2006 i "Sl. list grada Užica", br. 1/2010, 25/2010, 4/2013 - autentično tumačenje, 5/2014, 5/2014 - dr. odluka i 38/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 38/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI SPORTSKOG KLUBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEREDA NA SPORTSKOJ MANIFESTACIJI USLED IZGREDA NAVIJAČA - Zakon o obligacionim odnosima: član 154 stav 1
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: OBJAVLJIVANJE INFORMACIJE KOJOM JE IZVRŠENA POVREDA PRAVA ILI INTERESA I PRAVNI STANDARD NOVINARSKE PAŽNJE - Zakon o javnom informisanju: član 3
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODLUČIVANJE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTEVU KADA JE UTVRĐENA NJEGOVA VISINA - Zakonik o krivičnom postupku: član 206 stav 2
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODSUSTVO POVREDE PRAVA NA PRIVATNOST I PRAVA NA LIČNI ZAPIS U SLUČAJU OBJAVLJIVANJA FOTOGRAFIJE NASTALE NA PRIVATNOJ ZABAVI - Zakon o javnom informisanju: član 4 i član 45 tačka 2)
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: PODOBNOST NETAČNE INFORMACIJE DA PROUZROKUJE DUŠEVNU BOL - Zakon o javnom informisanju: čl. 3, 79 i 80
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: POSTUPANJE SUDA KADA U RAZDVOJENOM POSTUPKU UZ PROTIVTUŽBU NIJE PRILOŽENO NOVO PUNOMOĆJE ZA ADVOKATA - Zakon o parničnom postupku: član 89

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST REFUNDACIJE PDV KUPCU PRVOG STANA U SLUČAJU KADA JE KUPAC KUPOPRODAJNU CENU STANA ISPLATIO NA BLAGAJNI PRODAVCA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Uprava carina: PREGLED KRETANJA CENA OSNOVNIH FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA NA SVETSKOM TRŽIŠTU ZA PERIOD OD 24.10. do 14.11.2014. GODINE - Carinski zakon: član 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KAO VIŠKU: • Zakonska regulativa, sudska praksa i ukazivanje na pogrešnu praksu poslodavaca •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRODAVCA DA ISTICANJEM OBAVEŠTENJA OGRANIČI POTROŠAČA NA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE
 • Pitanje i odgovor - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ZA STALNU TEHNIČKU ISPRAVNOST VOZILA KOJE PRAVNO LICE KORISTI ZA SOPSTVENE POTREBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - VOĐENJE EVIDENCIJE I IZDAVANJE JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: • Sadržina, način popunjavanja i ispravljanje grešaka u obrascima evidencija i javnih isprava, sa primerima iz prakse •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE NARUČIOCA KADA JE PONUĐENA CENA VIŠESTRUKO VEĆA OD PROCENJENE VREDNOSTI NABAVKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV PO OSNOVU USLUGA KOJE PRUŽA JAVNI BELEŽNIK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PREDLOŽENIH IZMENA CARINSKOG ZAKONA U DELU KOJI SE ODNOSI NA ODREDBE VEZANE ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
 • Stručni komentar - NOVINE U CARINSKIM PROPISIMA: • Komentar predloženih izmena i dopuna Carinskog zakona i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom •
 • Stručni komentar - REZIDENT FIZIČKO LICE KAO KORISNIK KREDITA IZ INOSTRANSTVA - POSTUPAK, USLOVI I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 8.12. do 14.12.2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR R - Umetnost; Zabava i rekreacija •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO ISTICANJE CENE NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

VESTI NA DAN 09. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: