Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 21. – MIRISI
 • Obrazac Tabela 22. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA DIREKTNO U VODNO TELO (REKA, JEZERO I DR.)
 • Obrazac Tabela 23. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U PODZEMLJE
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "JT International" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Monus" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Philip Morris Operations" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Veletabak" d.o.o. -
 • TÖRVÉNY AZ ÜGYÉSZSÉGRŐL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 104/2009., 101/2010. sz., 78/2011. - másik törvény, 101/2011., 38/2012. - Alkotmánybírósági határozat, 121/2012., 101/2013. és 111/2014 - Alkotmánybírósági határozat)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA BEOGRADA PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA U OSNOVNI KAPITAL GRADA BEOGRADA U KOMPANIJI "SIMPO" A.D. VRANJE I POVEZANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA "KONDIVA" D.O.O. BUJANOVAC I "SIMPO LINE" D.O.O. VRANJE ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2009, 45/2010, 54/2011 i 78/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013, 51/2014, 72/2014 i 78/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BEOGRADVODE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 58/2012 - ispr., 10/2013, 54/2013 i 78/2014)
 • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2007 i 78/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • PRAVILA BEOGRADSKOG FESTIVALA DOKUMENTARNOG I KRATKOMETRAŽNOG FILMA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA MOSTU PREKO DUNAVA NA POZICIJI ZEMUN - BORČA U OKVIRU SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)
 • STRATEGIJA ZA UVOĐENJE I RAZVOJ FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U GRADU BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: OGRANIČENJE USTAVOM UTVRĐENOG POLOŽAJA VISOKOG SAVETA SUDSTVA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA PRVI IZBOR SUDIJA - Zakon o sudijama: član 50 stav 4
 • Ustavni sud: PREKORAČENJE USTAVOM UTVRĐENE NADLEŽNOSTI VLADE DONOŠENJEM UREDBE KOJOM SU UREĐENI ODNOSI IZ DOMENA ZAKONODAVNE VLASTI - Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije: čl. 1 i 6
 • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA NASTAVAK PREKINUTOG PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 217

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE UZ NAKNADU KADA SE PRENOS VRŠI NA OSNOVU TZV. OKVIRNOG UGOVORA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Uprava carina: CARINJENJE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE I TEKSTILA POREKLOM IZ AZIJSKIH I EVROAZIJSKIH ZEMALJA - Carinki zakon: čl. 45 i 53

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM KOJE NEMA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA: • Postavljanje privremenog zastupnika kao moguće rešenje •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA IZVRŠENJA NA IMOVINI BRAČNOG DRUGA IZVRŠNOG DUŽNIKA
 • Pitanje i odgovor - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGE ODGOVARAJUĆE POSLOVE BEZ PONUDE ANEKSA UGOVORA O RADU
 • Pitanje i odgovor - STVARNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE I ZLOSTAVLJANJA NA RADU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZVANIČNO UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU - JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH AGENCIJA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - ROK 1. DECEMBAR 2014. GODINE: • Zaključak Vlade 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, sa pratećim uputstvom •
 • Stručni komentar - KOMENTAR STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 122/2014: • Delimično usklađivanje sa tekovinama EU do kraja 2015. godine podrazumeva izmene Zakona o javnim nabavkama, potpuno usklađivanje do kraja 2017. godine •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE NARUČIOCA NAKON DONOŠENJA ODLUKE O OBUSTAVI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA POJEDINE PARTIJE JER NIJE BILO DOVOLJNO KANDIDATA ZA FORMIRANJE LISTE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBEZVREĐENJE VREDNOSTI IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MRS/MSFI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA NOVOIZGRAĐENOG OBJEKTA KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI LIZING KUĆI I PROMETA PREDMETNOG OBJEKTA OD STRANE LIZING KUĆE TOM OBVEZNIKU NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU (LEASE BACK)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE SA CARINSKOM ROBOM KADA U OSLOBAĐAJUĆOJ PRESUDI ILI REŠENJU O OBUSTAVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA NIJE ODLUČENO O PRIVREMENO ODUZETOJ CARINSKOJ ROBI
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA PREVOZNOG SREDSTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; Popravka motornih vozila i motocikala •
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN MALOPRODAJNE CENE HLEBA OD BRAŠNA "T-500"

VESTI NA DAN 20. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: