Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za društva za osiguranje
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za društva za osiguranje
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za društva za osiguranje

PROPISI:

 • INSURANCE LAW ("Official Herald of the Republic of Serbia", Nos. 55/2004, 70/2004 - correction, 61/2005, 85/2005 - other law, 101/2007, 63/2009 - Decision of the Constitutional Court, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 and 139/2014 - other law)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 52/2014)
 • POSLOVNIK O RADU POKRAJINSKE VLADE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 52/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 96/2013 i 102/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014, 57/2014, 85/2014 i 102/2014)
 • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ZA BRIGU O MLADIMA GRADA NIŠA 2015-2020 ("Sl. list grada Niša", br. 103/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA I RASPOREDU TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NIŠA GRADSKIM OPŠTINAMA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 25/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU KOMUNALNE POLICIJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 10/2014 i 25/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2014)
 • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2014)
 • ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE U GRADU VRANJU ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST NEPOKRETNOSTI, OSIM ZEMLJIŠTA, KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ORGANA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 26/2014)
 • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2012 - prečišćen tekst, 32/2012, 21/2013 i 25/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 50/2014)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014 i 15/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013, 14/2014 i 15/2014)
 • ODLUKA O FORMIRANJU, ORGANIZACIJI I OPREMANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE GRADSKE UPRAVE GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2014. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2014 i 15/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2014 i 15/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE TERITORIJE GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2014 i 15/2014)
 • PROGRAM POSTAVLJANJA KIOSKA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 9/2014 i 15/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NAKNADA ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE - Zakon o radu: član 191 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOSTVARIVANJE SUŠTINE RADNO-PRAVNOG ODNOSA U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU - Zakon o radu: čl. 12 do 15
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OSTVARIVANJE PRAVA NA PREUZIMANJE NASTAVNIKA, VASPITAČA ILI STRUČNIH SARADNIKA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 131
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PREUZIMANJE KRIVIČNOG GONJENJA OD STRANE OŠTEĆENIH KAO TUŽILACA - Zakonik o krivičnom postupku: član 52
 • Privredni apelacioni sud: NAČELO JEDNAKE VREDNOSTI DAVANJA I ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: član 262 st. 1 i 2, član 371 i član 376 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o parničnom postupku: član 33 st. 2 i 3 i član 399 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 10 - Zakon o parničnom postupku: čl. 194, 195 i 196
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o parničnom postupku: član 33
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 3 - Zakon o parničnom postupku: član 95 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 4 - Zakon o parničnom postupku: član 207
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 5 - Zakon o parničnom postupku: član 19 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 6 - Zakon o parničnom postupku: čl. 19 i 21
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 7 - Zakon o parničnom postupku: član 16
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 8 - Zakon o parničnom postupku: član 74 stav 1 i član 222 tačka 2)
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 9 - Zakon o parničnom postupku: član 98 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PREDMET UMANJENJA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU PREMA ZAKONU O RADU KOJI JE U PRIMENI OD 29. JULA 2014. GODINE - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 3)
 • Uprava carina: DOSTAVA VAŽEĆIH OTISAKA PEČATA KOJI SE KORISTE OD STRANE CARINSKIH ADMINISTRACIJA NEMAČKE I GRČKE PRILIKOM OVERE CERTIFIKATA O POREKLU EUR.1 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane: član 17
 • Uprava carina: POSTUPANJE PRI CARINJENJU NAORUŽANJA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE - Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme: čl. 27 i 34

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 132/2014: • Pregled novih zakonskih rešenja •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA U DELOVIMA
 • Pitanje i odgovor - PROMENA REGISTROVANIH PODATAKA O STRANCU - ZASTUPNIKU DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 38. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. DECEMBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAČIN FAKTURISANJA LEKOVA KOJI NEĆE BITI NA LISTI LEKOVA OD 1. JANUARA 2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - OCENJIVANJE UČENIKA KOJI JE OSLOBOĐEN NASTAVE IZ PREDMETA FIZIČKO VASPITANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE I ISKAZIVANJE GUBITKA IZNAD VISINE KAPITALA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - TRAJNO UMANJENJE IZNOSA PREVREMENE STAROSNE PENZIJE ZA ŽENE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - KREDITIRANJE IZVOZNIH POSLOVA OD STRANE AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI UVOZA DIJAMANATA - SVRSTAVANJE PREMA CARINSKOJ TARIFI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - DUGOROČNO FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZASNOVANO NA TRŽIŠTU KAPITALA: • Rezultati analize koje je objavila Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti •
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE LIKVIDNOSTI AKCIJA U POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA NABAVKU SADNICA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELJA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO PREDUZETNIKA DA U SVOJSTVU FIZIČKOG LICA GRADI NA PLACU KOJI JE OTKUPIO POMOĆU KREDITA KOJI JE DOBIO U SVOJSTVU PREDUZETNIKA

VESTI NA DAN 25. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: