Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac broj 2 - REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA ZEMLJIŠNIH UZORAKA
 • Obrazac broj 3 - SPISAK UGLEDNIH ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNE KULTURE
 • Obrazac broj 4 - SPISAK UGLEDNIH ZEMLJIŠTA ZA ŠUME I OPIS UGLEDNOG ZEMLJIŠTA

PROPISI:

 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 79/2014 i 95/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 129 OD 28. JULA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 95/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI PLAVOG JEZIKA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2009 i 95/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014, 52/2014 i 95/2014)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE JAVNOBELEŽNIČKIH ZAPISA O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU EVROPSKE UNIJE HORIZONT 2020 - OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE (2014-2020) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANADE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014, 9/2014, 13/2014, 27/2014 i 29/2014)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014, 26/2014 i 29/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA OD STRANE LICA KOJE JE ZAPOSLENO U POLICIJSKOJ UPRAVI - Krivični zakonik: član 18 stav 2 i član 359 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U KOME NISU TAKSATIVNO NAVEDENE POVREDE ZAKONA UČINJENE PRED PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM SUDOM - Krivični zakonik: član 487 stav 1 tačka 3)
 • Viši sud u Užicu: PROTIVPRAVNA IZGRADNJA OBJEKTA NA PARCELI OKRIVLJENOG I ODREĐENJE POJMA STAMBENE ZGRADE - Krivični zakonik: član 219a stav 2
 • Viši sud u Užicu: OGLAŠAVANJE UČINIOCA KRIVIČNOG DELA KRAĐA KRIVIM I PORED OBUSTAVE POSTUPKA PREMA MALOLETNOM LICU KAO SAIZVRŠIOCU - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 70
 • Viši sud u Požarevcu: STVARNA NADLEŽNOST SUDA KOJI JE DONEO OSNOVNO REŠENJE U VANPARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 349
 • Viši sud u Požarevcu: NEPOSTOJANJE AKTIVNE LEGITIMACIJE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA DA POTRAŽUJE ISPLATU DNEVNICA PO OSNOVU UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o privrednim društvima: čl. 347 do 365
 • Viši sud u Čačku: NEISPUNJENJE OBAVEZE KOJA JE ODREĐENA U USLOVNOJ OSUDI IZREČENOJ ZBOG KRIVIČNOG DELA NEDAVANJE IZDRŽAVANJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 551 tačka 1)
 • Viši sud u Čačku: DRSKO PONAŠANJE OKRIVLJENOG NA GLAVNOM PRETRESU I GRUBO VREĐANJE PREDSEDNIKA VEĆA KAO RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE - Krivični zakonik: član 344 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: STRANAČKA LEGITIMACIJA U POSTUPKU PONIŠTAJA SUDSKOG PORAVNANJA - Zakon o parničnom postupku: član 336
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBRAZLOŽENI PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA U POGLEDU POSTOJANJA VAŽNIH RAZLOGA ZA PRODUŽENJE PRITVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 215 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UMANJENJE OTPREMNINE ISPLAĆENE ZAPOSLENOM U JAVNOM SEKTORU U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 7
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA O NAČINU IZRADE ŠKOLSKE DOKUMENTACIJE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: čl. 41, 49, 57, 62, 69, 70, 71, 72, 76, 80 i 81

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA ZLOUPOTREBOM PRAVA NA PREDSTAVKU U POSTUPCIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOPIS UPRAVE ZA TREZOR O USKLAĐIVANJU PODATAKA O MINULOM RADU U REGISTRU ZAPOSLENIH OD 4.9.2014. GODINE: • Za sada obaveza samo za one korisnike javnih sredstava čije su plate - zarade uređene Zakonom o radu •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA LICA KOJE JE ZASNOVALO RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME DO KONAČNOSTI ODLUKE PO KONKURSU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN POVRAĆAJA AVANSA KUPCU OD STRANE OBVEZNIKA PDV ZBOG NEREALIZOVENE PRODAJE NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PRELAZAK NA PRAVILNIK ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA I USLOV ZA PRIMENU KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2014: • Uvećan broj bodova za kvalitet voznog parka u slučaju vozila kategorije najmanje "EVRO IV bezbedno" koja su u vlasništvu prevoznika za 30% •
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 8.9. do 14.9.2014. godine
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA REZIDENTA - PRAVNOG LICA U KOM NEREZIDENT IMA UDEO U VLASNIŠTVU DA NBS KONTINUIRANO IZVEŠTAVA O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENATA U ZEMLJI

VESTI NA DAN 09. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: