Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Izveštaja o nepravilnosti korišćenja radio-frekvencijskog spektra
 • Obrazac međunarodnog izveštaja o štetnoj smetnji
 • Obrazac zapisnika o kontroli
 • Obrazac za prijavu smetnji

PROPISI:

 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA SREDSTVIMA SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2014 i 3/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014 i 3/2015)
 • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014 i 3/2015)
 • UPUTSTVO O IZGLEDU I IZDAVANJU TAKSI ISPRAVA, OZNAKA I CENOVNIKA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2015 i 7/2015 - ispr.)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STRNIH USEVA I ŽETVE U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA KOD K. BR. 60 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ŠAFARIKOVOJ ULICI KOD K. BR. 15 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA UGLU ULICA GIMNAZIJSKE I DANIČIĆEVE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 61 - Zakon o stečaju: član 156 stav 3 tačka 5)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 62 - Zakon o stečaju: član 159 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 63 i 64 - Zakon o stečaju: član 160 stav 8
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 65 - Zakon o stečaju: član 64 stav 3 i član 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 66 - Zakon o stečaju: član 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 67 - Zakon o stečaju: čl. 160 i 166
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 68 - Zakon o stečaju: čl. 62 i 159
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 69 - Zakon o stečaju: član 159 stav 5 tačka 2), član 160 stav 1 i član 165 st. 4 do 6

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAKNADA ZA VREME NEZAPOSLENOSTI I GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 87 i 89
 • Uprava carina: POSTUPAK IZVOZNOG CARINJENJA - PRODUŽEN ROK ZA OBRADU CARINSKIH DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI IZVOZ, KAO I CARINSKIH DEKLARACIJA ZA PONOVNI IZVOZ (C2 I C3) U ISCS-U DO 1.4.2015. GODINE: Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 159 i 388

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 06. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZAŠTITA UGLEDA PRAVOSUĐA I SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 • Pitanje i odgovor - PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU ZAKUPA U SLUČAJU SMRTI ZAKUPODAVCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • Pregled novih rešenja i razlike u odnosu na prethodni ugovor •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015: • Pregled novih rešenja i razlike u odnosu na prethodni ugovor •
 • Pitanje i odgovor - (NE)DOPUŠTENOST ELEMENATA KRITERIJUMA KOJI SE ODNOSE NA REALIZACIJU NEKIH DRUGIH, RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA, KAO I NA OSTALE OKOLNOSTI KOJE NISU U VEZI SA IZVRŠENJEM KONKRETNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA I ROK PODNOŠENJA PBN I PDN OBRASCA U SLUČAJU PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PLAĆANJE DOPRINOSA BEZ ISPLATE ZARADE
 • Stručni komentar - VODIČ KROZ PRIMENU TEHNIČKOG UPUTSTVA I APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA IZVOZ U REPUBLICI SRBIJI - FEBRUAR 2015. GODINE
 • Stručni komentar - KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2015. GODINE
 • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - FEBRUAR 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVI TRENDOVI U POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA - SPECIFIČNI MODALITETI POSLOVANJA UZ KORIŠĆENJE INTERNETA
 • Stručni komentar - ZASTUPANJE I POSREDOVANJE U SPOLJNOJ TRGOVINI - SLIČNOSTI I RAZLIKE: • Na usluge zastupanja i posredovanja primenjuju se i ostale odredbe Zakona o deviznom poslovanju, koje se odnose na spoljnotrgovinski promet uslugama, kao što su mogućnost prebijanja i prenosa dugovanja i potraživanja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST REALIZACIJE ASIGNACIJE KADA JE TEKUĆI RAČUN DOBAVLJAČA - UPUTIOCA BLOKIRAN A ON POKUŠAVA DA SVOJE OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ISPUNI PREKO SVOG DUŽNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - ORGANSKA PROIZVODNJA: • Uslovi za bavljenje organskom proizvodnjom, obaveze proizvođača, obaveze kontrolne organizacije, inspekcijski nadzor i podsticaji u oblasti organske proizvodnje •
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE ŠTAMPE I HLEBA KROZ KEPU KNJIGU

VESTI NA DAN 06. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: