Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 6B1 - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B1
 • OBRAZAC 6C - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE C, C1

PROPISI:

 • ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US)
 • ZAKON O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US)
 • ZAKON O OKUPLJANJU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015 i 88/2015)
 • UREDBA O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2011 i 88/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - SRPSKI POKRET DVERI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA UREĐAJE I PROGRAMSKU PODRŠKU ZA ZAKONITO PRESRETANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE ZADRŽAVANJA PODATAKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI I VRSTI STVARNIH TROŠKOVA NASTALIH U SPROVOĐENJU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015 i 88/2015)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012, 41/2013, 36/2014, 37/2014 - ispr. i 88/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015 i 88/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2005, 51/2008 i 88/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O STANDARDIZACIJI VLAŠKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA NAPLATE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SEVERU TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAT - HOTELI "SLAVIJA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 86/2013 i 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. OKTOBRA 2015. GODINE - "JULIETA" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UPOZORENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU POVODOM POVREDA RADNIH DUŽNOSTI - Zakon o radu: član 101 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBVEZNIK IZNOSE KAMATNIH STOPA ZA KOJE SE SMATRA DA SU "VAN DOHVATA RUKE" KOJE UTVRDI KORIŠĆENJEM METODE INTERNO UPOREDIVIH CENA NA TRŽIŠTU DOKAZUJE RASPOLOŽIVOM DOKUMENTACIJOM (UGOVORIMA O KREDITU SA POVEZANIM I NEPOVEZANIM LICIMA) - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 60 i 61

VESTI NA DAN 28. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: