Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • ODLUKA O IZDAVANJU V EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 47/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015 i 36/2015 - dr. rešenje)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE GREJANJA ZA GREJNU SEZONU 2015/2016. GODINE "VISOKOGRADNJI - INŽENJERING" D.O.O. IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA PRIPREMU ODBRANE, IZRADU, PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANOVA ODBRANE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2015)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 25/2015)
 • PROGRAM POSTAVLJANJA KIOSKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 7/2012 i 25/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZMEŠTANJU SKULPTURE "DVE ŽENE" SA PLATOA ISPRED ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA NA ZELENU POVRŠINU PARKA SA LEVE STRANE ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015)
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVNE (NEPROFITNE) ZAKUPNINE ZA STANOVE NAMENJENE SOCIJALNOM STANOVANJU ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015)
 • ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 28/2011 - ispr., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014 i 28/2015)
 • ODLUKA O POSLOVNOM, MAGACINSKOM PROSTORU I GARAŽAMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2014, 29/2014, 11/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2014 i 28/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA VOJVODI STEVANU PETROVIĆU-KNIĆANINU NA PLATOU ISPRED ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015)
 • ODLUKA O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA UKLANJANJU OBJEKATA ILI DELA OBJEKTA I UKLANJANJA PREDMETA I STVARI PO OSNOVU IZVRŠNIH REŠENJA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015)
 • PLAN ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA I BANKOMATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015 i 28/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2009, 11/2014, 1/2015, 2/2015 i 32/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ROK ZASTARELOSTI IZVRŠENJA KAZNE - Krivični zakonik: čl. 105 i 107

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM ISPLATI OTPREMNINU PRE OTKAZA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 158

VESTI NA DAN 24. NOVEMBAR 2015.