Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac O-4 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport nafte (naftovod) i derivata nafte (produktovod)
 • Obrazac O-5 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju objekta za skladištenje nafte, derivata nafte, biogoriva, komprimovanog prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa ukupnog rezervoarskog prostora većeg od 10 m³
 • Obrazac O-6 - Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport prirodnog gasa i objekta za distribuciju prirodnog gasa

PROPISI:

 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014 i 23/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2012, 1/2013 - ispr.,17/2013 - ispr. i 1/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KRITERIJUMIMA KOJE TREBA DA ISPUNE SREDSTVA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008, 13/2010 i 23/2015)
 • STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 i 23/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM PROGRAMIMA RTS-A ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 29/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU KOMUNALNE DELATNOSTI JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 29/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 29/2014)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKE USTANOVE "VUKICA MITROVIĆ" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 17/2014 i 29/2014)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013, 21/2013 i 29/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" - GRDELICA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013, 11/2014 i 29/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" U LESKOVCU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013 i 29/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013 i 29/2014)
 • PRAVILNIK O PREUZIMANJU POSTOJEĆIH MERAČA UTROŠKA TOPLOTNE ENERGIJE I PRIKLJUČNIH PODSTANICA KUPACA OD STRANE ENERGETSKOG SUBJEKATA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/2014)
 • ODLUKA O MERAMA ŠTEDNJE BUDŽETSKIH KORISNIKA, JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 8/2009 i 6/2010)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE BANATSKI BRESTOVAC ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 30 - Zakon o stečaju: član 35 stav 11 i član 38 st. 6 i 8
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 31 - Zakon o stečaju: čl. 45, 116 i 139
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 32 - Zakon o stečaju: član 54 stav 3 i član 111 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 33 - Zakon o stečajnom postupku: čl. 11, 93 i 94
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 34 - Zakon o stečaju: član 133 stav 12
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 35 - Zakon o stečaju: član 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 36 - Zakon o stečaju: član 133 st. 4 i 7
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 37 - Zakon o stečaju: član 133
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 38 - Zakon o stečaju: čl. 40 i 41
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 39 - Zakon o stečaju: član 93 stav 1, član 103 i član 133 stav 11
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 40 - Zakon o stečaju: član 133 stav 11
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 41 - Zakon o stečaju: član 118
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 42 - Zakon o stečaju: član 93 stav 6 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 43 - Zakon o stečaju: član 133
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 44 i 45 - Zakon o stečaju: čl. 113, 114 i 116
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 46 - Zakon o stečaju: član 111
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 47 - Zakon o stečaju: čl. 62 i 93
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 48 - Zakon o stečaju: član 54
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 49 - Zakon o stečaju: član 141
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 50 - Zakon o stečaju: član 140

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBRAČUNATOG ZA PROMET DOBARA U CARINSKOM SKLADIŠTU KOJI JE IZVRŠEN 2012. GODINE, KAO I PDV PLAĆENOG NA UVOZ PREDMETNIH DOBARA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: USLOVI ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE U SREDNJOJ STRUČNOJ ŠKOLI OD STRANE DIPLOMIRANOG SOCIOLOGA, NAKON UKIDANJA PREDMETA SOCIOLOGIJA - Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama: član 2 tačka 30

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI - ''Sl. glasnik RS'', br. 20/2015: • Zakonska legalizacija oružja koja će se sprovesti do 4.6.2015. godine prvi je korak ka povećanju odgovornosti vlasnika oružja u narednim godinama •
 • Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI POSLOVANJA PRAVNIH LICA U SISTEMU SPORTA
 • Stručni komentar - PRINUDNI OTKUP AKCIJA: • Uslovi, način, postupak, posledice i ispitivanje primerenosti otkupne cene akcija •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI I OGRANIČENJA U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBOM
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSIGURANJE POTRAŽIVANJA KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2015: • Novine u postupku upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - NAČIN POPUNJAVANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE KADA POSTOJI ODNOSNO NE POSTOJI PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU
 • Stručni komentar - PRODUŽENJE ROKA U KOME OSNOVNI SUDOVI I OPŠTINSKA UPRAVA ZADRŽAVAJU KONKURENTNU NADLEŽNOST U OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA: • Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 •
 • Pitanje i odgovor - POTREBA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA FINANSIJSKU USLUGU - DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 31.3.2015. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2015. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR DOPUNA PRAVILNIKA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KRITERIJUMIMA KOJE TREBA DA ISPUNE SREDSTVA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA - "Sl. glasnik RS", br. 23/2015: • Mogućnost da zakonski zastupnici stranci bez JMBG dobiju elektronski potpis za potrebe potpisivanja finansijskih izveštaja
 • Stručni komentar - PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POKLONA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA: • Primeri obračuna poreza i doprinosa sa neoporezivim iznosom koji se primenjuje od 1. februara 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAIMENOVANJE ROBE U POSTUPKU CARINJENJA ROBE I PRIMENA PAN-EVROPSKIH PRAVILA O POREKLU ROBE
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE I PRAVDANJA RAZLIKE NASTALE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM I DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTPIS
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA - PRODAJA ROBE KOJA JE VLASNIŠTVO STRANOG LICA PRI ČEMU SE NE MORA ODJEDNOM OCARINITI CELOKUPNA KOLIČINA SMEŠTENE ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - PRAVNO DEJSTVO USTUPANJA UGOVORA KOJIM USTUPILAC (KOJI JE U BLOKADI) PRENOSI PRIJEMNIKU SVOJ CELOKUPNI UGOVORNI POLOŽAJ KOJI IMA S DRUGOM UGOVORNOM STRANOM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM: • Dužnost proizvođača, uvoznika, pakera/punilaca i isporučilaca koji u toku jedne kalendarske godine na tržište Republike Srbije stave količinu ambalaže koja je veća od 1000 kg da obezbede propisano upravljanje ambalažnim otpadom •
 • Pitanje i odgovor - OBRAZOVANJE OGRANKA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE NJEGOVE REGISTRACIJE

VESTI NA DAN 04. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: