Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA FIZIČKA LICA
 • ODOBRENJE ZA UNOŠENJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE PRIPADNIKU STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2016)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENOG PARKIRALIŠTA U DVORIŠTU ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PRIVREMENOG SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTE I PRIHVATNU STANICU ZA ODRASLA I STARA LICA U OKVIRU GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2016)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016 i 17/2016)
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016 i 17/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U LOKALNOJ SAMOUPRAVI - GRADU KRUŠEVCU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 8/2012 i 1/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA SA GRADOM LIPECK, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA SA GRADOM NOVOPOLOCK, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015, 7/2015 i 1/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2013, 1/2015 i 1/2016)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAGRADNOJ EKSKURZIJI ZA MATURANTE SREDNJIH ŠKOLA NOSIOCE "VUKOVE DIPLOME" ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 9/2016)
 • REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ČAČKA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 10/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: ZASTAREVANJE POVREMENIH NOVČANIH DAVANJA NA IME PORODIČNE INVALIDNINE - Zakom o obligacionim odnosima: član 372

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGA GENETIČKOG TESTIRANJA VENSKE KRVI TRUDNICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

VESTI NA DAN 12. MAJ 2016.