Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC OS 1 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU - OPŠTI PODACI
 • OBRAZAC OS 2 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

PROPISI:

 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1800 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1799 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1785 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1723 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1722 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/1721 ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PODSISTEM ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE LANA (LINUM USITATISSIMUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE BELE SLAČICE (SINAPIS ALBA L.) I CRNE SLAČICE (BRASSICA NIGRA (L.) W.D.J.KOCH) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA I ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BELA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTI, OBIMU I NAČINU ISPORUKE PODATAKA I DOKUMENATA KOJI SE USTUPAJU BEZ NAKNADE DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NEGOTINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U TREĆEM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRŠCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VLADIČINOM HANU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VELIKOM GRADIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U UBU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SENTI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U RAŠKI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U POŽEGI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LEBANU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LAZAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U GORNJEM MILANOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEČEJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BAČKOJ PALANCI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ARANĐELOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U DRUGOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA "DNEVNIKA" A.D. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: NEDOSTATAK DOKUMENTACIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOJ STVARI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 192

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE ŠTA SE SMATRA NAKNADOM ILI DELOM NAKNADE ZA PROMET USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

VESTI NA DAN 23. DECEMBAR 2015.