Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015, 6/2015 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014, 11/2015, 1/2016 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2015 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU ZA NAGLUVE I GLUVE UČENIKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/96, 9/98, 2/2009 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 3/2014, 8/2014, 13/2015, 18/2015 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA I MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2014 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2014, 11/2014 - ispr., 9/2015 i 2/2016)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013 i 2/2016)
 • UPUTSTVO O PRIMENI ODREDABA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("SL. GLASNIK RS", BROJ 68/15) KOJE SE ODNOSE NA POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH NA NOVČANU NAKNADU ILI OTPREMNINU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
 • UPUTSTVO O PRIMENI ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("SL. GLASNIK RS", BROJ 68/15) KOJE SE ODNOSE NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE PLANIRAJU DA IZVRŠE RACIONALIZACIJU ZAPOSLENIH U VEĆEM OBIMU OD PLANIRANOG, ZA POTREBE ISPLATA NOVČANIH NAKNADA I OTPREMNINA
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 26/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2016)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2016)
 • ODLUKA O NADLEŽNOSTI, USLOVIMA I POSTUPCIMA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2013 i 1/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2009 i 1/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2016)
 • PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAČINA DODELJIVANJA, KORIŠĆENJU I DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA TAKSI STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU UŽINU ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 i 7/2016)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014, 43/2014 i 5/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU ZA GRAD SUBOTICU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2016 i 7/2016 - ispr.)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2016)
 • PROGRAM O OPTIMALNOM ORGANIZOVANJU TAKSI PREVOZA ZA PERIOD 2016-2020. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SPECIFIČNOSTI PROCESNOG POLOŽAJA OKRIVLJENOG ZA KRIVIČNOG DELA UVREDA - Zakonik o krivičnom postupku: član 74 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBAĐANJE OD POREZA NA NASLEĐE I POKLON UDRUŽENJA KOJE NASLEDI ILI PRIMI NA POKLON IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 14

VESTI NA DAN 30. MART 2016.