Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ILI DRUGIH PARTNERA
 • OBRAZAC PRIJAVE za sufinansiranje učešća na realizaciji projekta
 • OBRAZAC ZT - OBAVEŠTENJE

PROPISI:

 • ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US)
 • ZAKON O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013 i 40/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015 i 40/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015 i 40/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 40/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015 i 40/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA, ODNOSNO UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKLJUČAK O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PONAVLJANJE SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST PONAVLJANJA UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: OCENA ZAKONITOSTI ODLUKE O LIŠENJU SVEŠTENIČKOG ČINA - Zakon o crkvama i verskim zajednicama: čl. 7 i 8
 • Vrhovni kasacioni sud: POBIJANJE PRAVNOSNAŽNE ODLUKE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 14 stav 2 i član 49 stav 2 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNA SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU - Zakonik o krivičnom postupku: član 4 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE NEDOBITNE ORGANIZACIJE DA UZ PORESKI BILANS PODNOSI I DOKUMENTACIJU O TRANSFERNIM CENAMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 1

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 11. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OSNOVI ZA IZVRŠENJE UZ POSEBNI OSVRT NA INSTITUT EVROPSKI IZVRŠNI NASLOV
 • Pitanje i odgovor - KLASIFIKACIJA PRODAVNICE U KRUGU FABRIKE
 • Pitanje i odgovor - ODGOVORNOST JAVNOG BELEŽNIKA ZA NEUPLAĆIVANJE NAKNADE U VISINI OD 30 ODSTO OD NAPLAĆENE NAGRADE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVO PREMA OPŠTEM I POSEBNIM PROPISIMA ZA JAVNI SEKTOR: • Utvrđivanje prava, modeli akata i odluka i poreski tretman •
 • Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST IZRICANJA UČENIKU MERE ZABRANE ODLASKA NA EKSKURZIJU
 • Pitanje i odgovor - PROMENA OBRAZOVNOG PROFILA U TOKU ŠKOLOVANJA U SREDNJOJ MUZIČKOJ ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA NA NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP: • U poslovnim knjigama zakupca i zakupodavca •
 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA: - "Sl. glasnik RS" br. 40/2015
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - KONVERZIJA DUGOVANJA DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA NEREZIDENTU U VLASNIČKI UDEO
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK NAKNADNE KONTROLE OKONČANIH CARINJENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MOBILNA VERZIJA INTERNET PREZENTACIJE BEOGRADSKE BERZE: • Pored aktuelnih dnevnih podataka, na internet prezentaciji m.belex.rs raspoloživi su i grafikoni istorijskih vrednosti cena svih kompanija čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi, kao i najnovije vesti o svakoj od ovih kompanija •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O JEMSTVU IZMEĐU POVERIOCA DUŽNIKA ČIJI JE TEKUĆI RAČUN BLOKIRAN I JEMCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA NA OSNOVU ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA I ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • Pitanje i odgovor - PRAVO PORESKE UPRAVE DA NA SVOJOJ INTERNET STRANICI OBJAVLJUJE JMBG DIREKTORA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

VESTI NA DAN 11. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: