Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BR. 6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE
 • OBRAZAC BR. 7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE

PROPISI:

 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU SAOPŠTAVANJA JAVNOSTI MUZIČKIH DELA PREKO INTERNETA I MOBILNIH SERVISA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2007, 91/2008, 96/2008, 23/2009, 29/2009, 98/2011 - dr. tarifa, 45/2013 - dr. tarifa, 117/2013 - dr. tarifa, 55/2015 - dr. tarifa i 78/2015 - dr. tarifa)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NEZAVISNE PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA BANKE RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015 i 78/2015)
 • ODLUKA O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015 i 78/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014, 135/2014, 4/2015 i 78/2015)
 • ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015 i 78/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015, 60/2015, 72/2015 i 78/2015)
 • PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015 i 78/2015)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011 i 78/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013 i 78/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 102/2014 i 78/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015, 33/2015 i 78/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - ALTERNATIVA ZA PROMENE - ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI U SLUČAJU NEPOSTOJANJA NEPOSREDNO VIŠEG SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 30 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: IZMENA OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA SUDA O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21

VESTI NA DAN 15. SEPTEMBAR 2015.