Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ODELJKA 4. STAV 2. PROGRAMA
 • OBRAZAC ED 1 - TABELA O EVROPSKIM AV DELIMA
 • OBRAZAC ED 2 - TRAJANJE DNEVNO OBJAVLJENOG PROGRAMA

PROPISI:

 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA PRAĆENJE EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU U TOKU EKSPLOATACIJE I ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, USLOVIMA I NAČINU FINANSIRANJA BEOGRADSKIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA UČEŠĆE I POSTIGNUTE REZULTATE U EVROPSKIM I REGIONALNIM KLUPSKIM TAKMIČENJIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2014 i 49/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN NA CENU GREJANJA ZA FIKSNI DEO ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RASPODELE SREDSTAVA ZA DELATNOST PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2015. GODINI SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA OKRIVLJENOG NA ODBRANU U ŽALBENOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 375 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O ORGANIZOVANJU RADA GRANIČNE FITOSANITARNE I GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE NA GRANIČNOM PRELAZU HORGOŠ OD 21.9.2015. GODINE - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli: tačka 1

VESTI NA DAN 24. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: