Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DOZVOLA ZA POSREDOVANJE
 • OBNOVLJENA DOZVOLA ZA POSREDOVANJE
 • TC11 - POTVRDA

PROPISI:

 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 36/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANJINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE SREMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE "ISTOČNI SREM" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA "OKANJ BARA" I "RUSANDA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2013 i 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015 i 15/2015)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2015 i 13/2015 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DOSTAVLJANJE POZIVA OKRIVLJENOM PREKO BRANIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 162 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEOPRAVDANOST RAZLOGA ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 102 tačka 5)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 191
 • Vrhovni kasacioni sud: OSTVARENOST ELEMENATA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA - Krivični zakonik: član 229a stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTUPANJE PO REŠENJU INSPEKTORA RADA - Zakon o radu: član 271
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODGOVARAJUĆEG PROPISA U POSTUPKU REGISTRACIJE ZALOŽNOG PRAVA - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: član 65d
 • Vrhovni kasacioni sud: RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA - Krivični zakonik: član 103 tačka 5)
 • Vrhovni kasacioni sud: ROK ZA POKRETANJE RADNOG SPORA - Zakon o radu: član 195
 • Vrhovni kasacioni sud: SADRŽINA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 185 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: SINDIKALNE AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH - Zakon o radu: član 210
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA - Zakon o radu: član 188

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST ISPLATE GOTOVOG NOVCA IZ PAZARA MALOPRODAJNOG OBJEKTA KORIŠĆENJEM PLATNIH KARTICA POTROŠAČA - Zakon o platnom prometu: čl. 3 i 32
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: POVOLJNIJE UTVRĐIVANJE VISINE OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - Zakon o radu: član 119 stav 1 tačka 1)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIKAZ ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
 • Stručni komentar - REFORMA SISTEMA "SLUŽBENIH ODBRANA": • Neophodno je predvideti pravila koja bi uređivala pravičnu i transparentnu proceduru kod postavljanja branilaca po službenoj dužnosti i kriterijume koje advokat mora da ispuni da bi se mogao smatrati sposobnim da pruži delotvornu odbranu •
 • Pitanje i odgovor - POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA ZADRUGE
 • Pitanje i odgovor - REALIZACIJA ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA BRISANIH IZ REGISTRA BEZ SPROVEDENOG POSTUPKA LIKVIDACIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • Pitanje i odgovor - VOĐENJE NOVOG VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV UČENIKA KOME JE VEĆ IZREČENA MERA UKOR NASTAVNIČKOG VEĆA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU: • Rok 31. jul 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Grupa računa 02 •
 • Pitanje i odgovor - (NE)OBRAČUNAVANJE AKCIZE NA KAFU U SLUČAJU KADA DRUŠTVO KUPLJENU KAFU RADI DALJE PRODAJE MELJE I PREPAKUJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI IZMIRENJA OBAVEZE, ODNOSNO NAMIRENJA POTRAŽIVANJA U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU
 • Pitanje i odgovor - AVANSNO PLAĆANJE PO OSNOVU IZVOZA ROBE OD STRANE DRUGOG NEREZIDENTA, A NE PRIVREDNOG DRUŠTVA UVOZNIKA I POVRAĆAJ SREDSTAVA PO ISPORUCI ROBE
 • Pitanje i odgovor - UVOZ ŠEĆERA U REPUBLIKU SRBIJU IZ RUSIJE, MOLDAVIJE, UKRAJINE I BELORUSIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - NAPLATA PO MENICI REGISTROVANOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA, PRI ČEMU JE NOSILAC GAZDINSTVA I OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - BRISANJE PORESKOG OBVEZNIKA - PREDUZETNIKA IZ PROPISANOG REGISTRA
 • Pitanje i odgovor - PRODAJA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME I OTKUP POLOVNIH RAČUNARA RADI PRODAJE U DELOVIMA

VESTI NA DAN 22. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: