Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • SPORAZUM O INDIVIDUALNOM PLANU AKTIVACIJE
 • ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ROBE OD STRANE CARINSKOG ORGANA

PROPISI:

 • ZAKON O ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 - ispr., 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon)
 • ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015)
 • ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 i 89/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 104/2009 i 89/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI KONAČNOG IZVEŠTAJA O ISTRAGAMA NESREĆA I NEZGODA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • PRAVILNIK O PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA ZA VRŠENJE TEHNIČKOG NADZORA POMORSKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 89/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROGRAMA, KADRA, PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015 i 44/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U TREĆEM KVARTALU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U SEPTEMBRU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)
 • NACIONALNA KONTROLNA LISTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE (Ažurirano 4.8.2015. godine)

SUDSKA PRAKSA:

 • Zajedničke sednice sudova: IZMENA OPTUŽBE U POGLEDU KRIVIČNOG DELA KOJE JE OKRIVLJENOM STAVLJENO NA TERET - Krivični zakonik: član 203

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA PRIZNAVANJE OTPISA VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENIH FINANSIJSKIM RESTRUKTURIRANJEM NA TERET RASHODA U PORESKOM BILANSU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16

VESTI NA DAN 29. OKTOBAR 2015.