Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA I MERNO-REGULACIONIH STANICA NA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SKLADIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2737/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU, EVIDENTIRANJU, STATISTIČKOM PRAĆENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA O NESREĆAMA I NEZGODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM OBOLJENJU I OBOLJENJU U VEZI SA RADOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCE I USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ZA ORGANIZOVANJE I REALIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH SA TREĆIM LICIMA KOJIMA JE POVERENO IZVRŠENJE USLUGA IZ PROGRAMA PUTOVANJA I PRODATIH TURISTIČKIH PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI I SERTIFIKATIMA OSOBLJA KOJE OBAVLJA PREGLED OBEZBEĐIVANJA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA I LICENCI IZDATIH ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "INGAS", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOVI ZA OGLAŠAVANJE REŠENJA NIŠTAVIM - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA KAO DRUGI DOKUMENT KOJI SLUŽI KAO RAČUN U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a

VESTI NA DAN 25. JANUAR 2016.