Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-4Š OSIGURANJE - OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I OD PROFESIONALNIH OBOLJENJA
 • ST-4T OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TROŠKOVI NASTALI U VEZI SA REŠAVANJEM I ISPLATOM ŠTETA
 • ST-5Ž OSIGURANJE - PROMENE KOD ŽIVOTNIH OSIGURANJA

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015 i 30/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2014, 54/2014 - ispr. i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU UNAPREĐENJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2015 i 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 13/2014 i 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA OBJEKTE U POSTUPKU LEGALIZACIJE I ZAKUPNINE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2015 i 9/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2015)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 42/2014 i 14/2015)
 • ODLUKA O POSEBNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE INFORMACIJE O LOKACIJI I LOKACIJSKIH USLOVA NA PROSTORU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA UŽICA DO 2020. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 13/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA UŽICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 15/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SPROVOĐENJE ISTRAGE - Zakonik o krivičnom postupku: član 295

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • UGOVORA O KUPOVINI PRVOG STANA, SMATRA SE KUPOVINOM

VESTI NA DAN 17. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: