Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OSNOVNE INFORMACIJE O BIOCIDNOM PROIZVODU I AKTIVNOJ SUPSTANCI
 • UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU O ОSNOVNIM ZNANJIMA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI

PROPISI:

 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ – MERDARE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2H400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) – GRANICA CRNE GORE - GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENJE AERODROMA, ODNOSNO HELIDROMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTEVA KOJI SE ODNOSE NA IDENTIFIKACIJU VAZDUHOPLOVA U OKVIRU NADZORA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00180/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 795-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 795-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)
 • UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU AZBESTU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PRESTANAK RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU PO SILI ZAKONA - Zakon o državnim službenicima: član 131 stav 1 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: INSTRUKCIJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM CARINSKIH FORMALNOSTI KOD PREKOGRANIČNOG PROMETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I KOD PROMETA ELEKTRIČNE ENERGIJE PREKO ADMINISTRATIVNE LINIJE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA - Zakon o energetici: član 163

VESTI NA DAN 25. DECEMBAR 2015.