Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA
 • Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

PROPISI:

 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ORIGINALNE KONVENCIJE (1975) O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, ORIGINALNOG PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA, PROTOKOLA O IZMENAMA KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA I PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNE PROGNOZE VREMENA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O VETERINARSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. DECEMBRA 2014. GODINE - "JT International" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. DECEMBRA 2014. GODINE - "JT International" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. JANUARA 2015. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. JANUARA 2015. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 115/2013, 5/2014, 12/2014, 52/2014 i 132/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA RATNIH VETERANA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012)
 • ODLUKA O PRAVILIMA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • PRAVILNIK O IZVRŠENJU MERE PRITVORA ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012 i 132/2014)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 108/2012, 46/2013 i 132/2014)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UNIŠTAVANJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ODUZETIH NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2012 i 132/2014)
 • UREDBA O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU BORAVIŠNE TAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2013 i 132/2014)
 • UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014 i 132/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPODOBNOST POSREDNIH DOKAZA I POSREDNIH SAZNANJA SVEDOKA ZA DOKAZIVANJE KRIVICE TUŽENOG - Zakon o parničnom postupku: član 231
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE SOLIDARNE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA ZBOG NEISPUNJENJA UGOVORNE OBAVEZE ZAJMOPRIMCA - Zakon o obligacionim odnosima: član 820
 • Apelacioni sud u Beogradu: NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST LEKARA ZBOG NEADEKVATNOG LEČENJA PACIJENTA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI - Zakon o obligacionim odnosima: član 170
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVNE POSLEDICE PRESTANKA UGOVORA O ZAKUPU OBJEKTA KOJI JE PREDMET UGOVORA O PODZAKUPU - Zakon o obligacionim odnosima: član 595
 • Privredni apelacioni sud: ISTICANJE PRAVA KOJA SPREČAVAJU IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA NA KOJIMA JE ONO ODREĐENO - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 145
 • Privredni apelacioni sud: NAČIN STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 33
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ZA KORIŠĆENJE TUĐE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD DIVLJAČI I NA DIVLJAČI - Zakon o divljači i lovstvu: član 87
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU JE PROUZROKOVALA DIVLJAČ - Zakon o divljači i lovstvu: član 89 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: NAČIN POVEZIVANJA RADNOG STAŽA U PROSVETI RADI OBRAČUNA MINULOG RADA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 5 stav 2
 • Uprava carina: REŠENJE STATUSA ROBE NAKON OBUSTAVE PREKRŠAJNIH POSTUPAKA I ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Carinski zakon: čl. 100 i 298
 • Uprava carina: UTVRĐIVANJE NORMATIVA KOD POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA UKOLIKO JE U ODOBRENJU NAZNAČEN PREDLOŽENI (PRIVREMENI) NORMATIV - Carinski zakon: čl. 143 do 156

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 11. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: • Zakonski okvir i mehanizmi za prevenciju i kontrolu •
 • Pitanje i odgovor - NAKNADA ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • Pitanje i odgovor - ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA NA DELU DRŽAVNOG PUTA KOJI PROLAZI KROZ NASELJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NORMATIVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA USKLAĐIVANJA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA STVARNIM STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE - GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA PRAVNA LICA NAD KOJIMA REPUBLIKA IMA DIREKTNU KONTROLU A KOJA OSTVARUJU SOPSTVENE PRIHODE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOREKCIJA POČETNOG STANJA, SPROVOĐENJE PREDZAKLJUČNIH RADNJI I DRUGIH KNJIŽENJA I USKLAĐIVANJA ZA DOGAĐAJE KOJI SU SE DESILI POSLE 31.12.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM OSIGURANICIMA KOJI RADE NA POSLOVIMA MAŠINOVOĐE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE PREMA CARINSKOJ TARIFI PROIZVODA ZA KUĆNE LJUBIMCE
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRODUŽENJA ROKA PRIVREMENOG IZVOZA ZA ROBU ZA KOJU SVRHA PRIVREMENOG IZVOZA NIJE OSTVARENA
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA PRODATE ROBE, ODNOSNO USLUGE PRUŽENE DOMAĆEM LICU KORISNIKU DONACIJE KADA JE DONATOR STRANO LICE
 • Pitanje i odgovor - STATUS ROBE (MOTORNO VOZILO) KOJA JE UNETA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE BEZ PRIJAVE CARINSKOM ORGANU
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE MESNE NADLEŽNOSTI U POSTUPKU OTPREME ROBE NA TERITORIJU APKM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA TRGOVINU NA MALO NAMEŠTAJEM: • Isticanje cene, posedovanje i evidentiranje prometa preko fiskalne kase i evidentiranje kroz obrazac KEPU •
 • Pitanje i odgovor - IZNAJMLJIVANJE SKI OPREME I ISPRAVE KOJE SE IZDAJU TOM PRILIKOM

VESTI NA DAN 11. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: