Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PTP - POTVRDA O TEHNIČKOM PREGLEDU
 • ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE

PROPISI:

 • SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr. i 39/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROJEKATA KOJE ĆE UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NASTAVITI DA FINANSIRA U 2016. GODINI, A ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA, ODNOSNO NASTAVLJENA U 2015. GODINI IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2016, 7/2016 - ispr. i 23/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA SUFINANSIRANJE DELA TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA REPREZENTATIVNIH UDRUŽENJA U AP VOJVODINI I DRUGIH UMETNIČKIH UDRUŽENJA I SAVEZA KOJIMA SE DOPRINOSI RAZVOJU KULTURE U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2016)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2016. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2016)
 • ODLUKA KOJOM SE PROPISUJU OBRASCI ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 28/2016 i 40/2016)
 • ODLUKA O BROJU I OBLIKU GLASAČKOG LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 40/2016)
 • ODLUKA O IZGLEDU I SADRŽINI GLASAČKOG LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 40/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015 i 6/2016)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU GRADA LOZNICE KOJI SU ZAKAZANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU GRADA LOZNICE KOJI SU ZAKAZANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2016)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list Grada Loznice", br. 1/2016 i 5/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 4/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2016)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2015 i 5/2016)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2016. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • REŠENJE O IZNOSU MESEČNE NAKNADE DELA CENE BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • REŠENJE O SUBVENCIONISANOJ CENI KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I/ILI DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U 2016. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: SUBJEKT IZVRŠENJA DELA NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU - Krivični zakonik: član 344a stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U SLUČAJU KADA PRAVNO LICE (FINANSIJER) VRŠI PRENOS UZ NAKNADU POSLOVNOG, STAMBENOG I GARAŽANOG PROSTORA KOJI JE STEKLO OD FIZIČKOG LICA (INVESTITORA) - Zakon o porezima na imovinu: član 23

VESTI NA DAN 22. APRIL 2016.