Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA O PRIHVATANJU USLOVA JAVNOG POZIVA, START-UP PROJEKAT
 • IZJAVA, START-UP PROJEKAT
 • PRIJAVA ZA I FAZU, START-UP PROJEKAT

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. JUNA 2016. GODINE - "JULIETA" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA O POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016 i 49/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013, 113/2014 i 49/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016 i 49/2016)
 • STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015 i 49/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: UKIDANJE REŠENJA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 172 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA FIZIČKO LICE KOJE JE ZAPOSLENO U SOPSTVENOM PRIVREDNOM DRUŠTVU I ISTOVREMENO JE OSNIVAČ DRUGOG PRIVREDNOG DRUŠTVA U KOME NIJE LICE OVLAŠĆENO ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 6

VESTI NA DAN 02. JUN 2016.