Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OPŠTI OBRAZAC OO1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI PROPISANIH ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA
 • OPŠTI OBRAZAC OO2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI, PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE I DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

PROPISI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014 i 23/2015)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2015 i 24/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA SAOBRAĆAJ GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2015 i 24/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2014 i 23/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ORGANIZACIJU IZRADE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (GIS-A) GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014, 3/2015 i 9/2015)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014, 3/2015 i 9/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE POTREBA I INTERESA U OBLASTI SPORTA, KOJI SE REALIZUJU IZ BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015 i 9/2015)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015 i 9/2015)
 • ODLUKA O PRUŽANJU USLUGA PRAVNE POMOĆI U GRADU SOMBORU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETA ZA PLANIRANJE SOCIJALNE POLITIKE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: POSLEDICA PROPUŠTANJA ZAKONOM PROPISANOG ROKA ZA DONOŠENJE REŠENJA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 4 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50a

VESTI NA DAN 13. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: