Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC RD-NP - RADNA DOZVOLA ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA
 • OBRAZAC RD-SZ - RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. I 2016. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/2015, 36/2015, 45/2015, 48/2015, 52/2015 i 55/2015)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015 i 45/2015)
 • PROGRAM UREĐENJA I POSTAVLJANJA DEČIJIH IGRALIŠTA U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 45/2015)
 • RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 45/2015)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 45/2015)
 • UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA PORESKIH OBVEZNIKA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2014 i 45/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst i 8/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U OBLASTI PROMETA NA MALO, UGOSTITELJSTVA, ZANATSTVA I DRUGIH USLUŽNIH DELATNOSTI U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst i 8/2015)
 • ODLUKA O STATUSNOJ PROMENI ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE DOBRI DO ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE MIHAJLOVAC ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA ZELENOJ PIJACI NA CARINI U SMEDEREVU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆU PIJACE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013 i 8/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA IZNOŠENJA I DEPONOVANJA OTPADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ČISTOĆA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE UTVRĐUJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA, KAO POLAZNE OSNOVICE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA PORESKE OBVEZNIKE KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE U 2016. GODINI ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILOJEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavke br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) - OTKAZ UČINJEN PRE STUPANJA KONVENCIJE NA SNAGU SE KAO TRENUTNI AKT NALAZI IZVAN VREMENSKE NADLEŽNOSTI SUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: OBJAŠNJENJE POJEDNOSTAVLJENOG TRANZITNOG POSTUPKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: član 423

VESTI NA DAN 14. JANUAR 2016.