Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BB-PO-L-BDD - BROKERSKO DILERSKA DRUŠTVA
 • OBRAZAC BB-PO-L-MO - JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 • OBRAZAC BB-PO-L-ZIF - ZATVORENI INVESTICIONI FONDOVI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014 i 4/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA BULEVARU I PROMENI NAZIVA DELA ULICE U NOVOM SADU (Bulevar patrijarha Pavla) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA PROLAZU U NOVOM SADU (Prolaz Eugena Verbera) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2013 i 3/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2009, 4/2010 i 3/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 3/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠA RADOST" SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015))

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA - Zakonik o krivičnom postupku: član 485
 • Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbijun 485

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV KADA SE NA OSNOVU ISTOG PRAVNOG AKTA VRŠI I IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 12. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: