Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBAVEŠTENJE IZVRŠITELJA O PRIMLJENIM PREDLOZIMA, ODNOSNO PREDLOZIMA KOJI NISU PODNETI
 • OBAVEŠTENJE KOMORE IZVRŠITELJA O ODREĐIVANJU IZVRŠITELJA
 • ZAHTEV IZVRŠNOG POVERIOCA ZA ODREĐIVANJE IZVRŠITELJA KOME ĆE BITI PODNET PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

PROPISI:

 • STATUT AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU - prečišćen tekst od 23. aprila 2012. godine - Sajt Agencije za privatizaciju i "Sl. glasnik RS", br. 17/2015
 • STATUT NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - prečišćen tekst zaključno sa izmenama od 26. februara 2015. godine -
 • ODLUKA O PRAVU NA KORIŠĆENJE I NAČINU KORIŠĆENJA PRENOSNIH RAČUNARA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2011, 17/2014 i 11/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012, 15/2013, 20/2014 i 11/2015)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst, 25/2014, 33/2014 i 11/2015)
 • UPUTSTVO O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2015)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE, STAMBENIH VIŠEPORODIČNIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE PREKO 150 M2 NA PODRUČJU GENERALNOG PLANA KRUŠEVCA 2021. GOD. ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014 i 7/2014)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽIVANJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE USLUGE POMOĆ U KUĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2015. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA U ORGANIMA GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 5)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: NASTAVAK OBRAZOVANJA UČENIKA KOJI SU ZAPOČELI OSNOVNO MUZIČKO ILI BALETSKO OBRAZOVANJE KAO VANREDNI, U ISTOM SVOJSTVU - Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju: član 30 stav 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KUĆNI ZATVOR: • Nova zakonska rešenja Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014 •
 • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE PLANA REORGANIZACIJE PRE NEGO ŠTO SE POSTUPAK STEČAJA OBUSTAVI
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA DAVANJE POZAJMICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - SADRŽAJ JAVNE ISPRAVE - PREVODNICE KOJU IZDAJE OSNOVNA ŠKOLA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE ZA PRIMENU PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Stručni komentar - PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU KOJOM PORESKI OBVEZNIK MENJA PRVOBITNU PORESKU PRIJAVU ZA POREZ PO ODBITKU PODNETU OD STRANE PORESKE UPRAVE
 • Stručni komentar - PORESKI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • Stručni komentar - PRAVNI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • April 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PLAĆANJA U DEVIZAMA IZMEĐU REZIDENATA PO OSNOVU KUPOPRODAJE ROBE SMEŠTENE U SLOBODNU ZONU U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU NENAPLAĆENOG POTRAŽIVANJA NEDOBITNE ORGANIZACIJE ZA USLUGU PRUŽENU STRANOM LICU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIVREMENE UPRAVE U BANCI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015
 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015: • U izračunavanje minimalnog zahteva za kapital i podobne obaveze ne mogu se uključiti podobne obaveze koje su nastale na osnovu ugovornih odnosa na koje se primenjuje strano pravo, ako se, prema tom pravu, rešenje NBS kojim se vrši konverzija u kapital ili otpis (smanjenje) glavnice obaveza ili dužničkih instrumenata ne može izvršiti •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
 • Pitanje i odgovor - ANGAŽOVANJE MUZIČKOG BENDA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU ZA ISHRANU I PIĆE

VESTI NA DAN 09. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: