Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA
 • UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 19/2015)
 • ODLUKA O DOPRINOSU ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA NA ZAHTEVE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U POSLOVNE SVRHE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2014 i 3/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA VRANJA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZRENJANINA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • PLAN RAZMEŠTAJA MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 7/2013, 3/2014, 4/2014 i 6/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA DNEVNOG PRIVREMENOG SMEŠTAJA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SADRŽINA SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA - Zakon o prekršajima: čl. 234 i 236
 • Vrhovni kasacioni sud: ROČIŠTE PRED SUDIJOM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 38
 • Privredni apelacioni sud: SPORAZUM O PREUZIMANJU DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 446
 • Privredni apelacioni sud: PROMENA VLASNIKA OSIGURANOG VOZILA - Zakon o obligacionim odnosima: član 897 i član 902 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA KAMATE U STEČAJNOM POSTUPKU - Zakon o stečaju: član 85 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: ODUSTAJANJE OD DOKAZNOG PREDLOGA - Zakon o parničnom postupku: čl. 228 i 231
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST PRIMENE MERA PRINUDE - Zakon o parničnom postupku: član 267 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPRIMENJIVOST ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI NA OBLIGACIONE (PRIVATNOPRAVNE ODNOSE) U KOJIMA JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UGOVORNA STRANA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 2a
 • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o republičkim administrativnim taksama: tarifni broj 39

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 30. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ZAŠTITA IDEJA AUTORSKIM PRAVOM
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNO OSIGURANJE PRAVNIH LICA OD ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJ PRIČINJENE ŠTETE U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • Pitanje i odgovor - PRAVNI INTERES IZVOĐAČA RADOVA DA ORGANIZUJE TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA I DA SNOSI TROŠKOVE
 • Pitanje i odgovor - REGISTRACIJA PROMENE ČLANA DRUŠTVA NA OSNOVU INOSTRANOG REŠENJA O NASLEĐIVANJU
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. MARTA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00004/2015-09 od 27.3.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJA PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM U ŠKOLI KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SOCIJALNOG RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA SASTAVLJANJEM I DOSTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE I POČETNO STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Zasebno sticanje i sticanje putem poslovne kombinacije •
 • Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE KOJI SE KORISTE ZA NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRENOS SREDSTAVA SA RAČUNA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVO I OBAVEZA PRETHODNOG IZMIRENJA PORESKE OBAVEZE PREMA REPUBLICI
 • Pitanje i odgovor - VOĐENJE PREKRŠAJNOG I UPRAVNOG POSTUPKA U SLUČAJU PRERAZDUŽENJA ROBE KOJA SE NALAZI U POSTUPKU PRIVREMENOG UVOZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPAK U SLUČAJU POGREŠNO OBRAČUNATOG I UPLAĆENOG IZNOSA NA IME EKOLOŠKE TAKSE
 • Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA U VIDU PRIKUPLJANJA STARIH STVARI I IZDAVANJA POSEBNE KARTICE SA POPUSTOM DONOSIOCU

VESTI NA DAN 30. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: