Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O RADU RIBOČUVARSKE SLUŽBE
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV SVINJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI
 • ZAHTEV ZA STICANJE PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE STEKLO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/352 OD 2. MARTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/386 OD 5. MARTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/387 OD 5. MARTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/388 OD 5. MARTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014, 33/2015 i 39/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE UDELA I AKCIJA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2015 i 15/2015)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE ("Sl. list grada Zaječara", br. 18/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2014 i 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)
 • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA 2015-2020 ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: ELEMENTI POTREBNI ZA KVALIFIKACIJU RADNJI OKRIVLJENOG KAO RADNJI SAIZVRŠILAŠTVA - Krivični zakonik: član 33
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAKNADA ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORA O PUNOMOĆJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 155

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: FIZIČKO LICE KOJE JE STEKLO DRŽAVLJANSTVO DRUGE DRŽAVE I KOJE JE REZIDENT TE DRŽAVE KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA PRAVO SVOJINE NA STANU U RS - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Uprava carina: INFORMACIJA O DODELI STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA - Carinski zakon: član 8

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 06. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ANALIZA ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA - "Sl. glasnik RS", br. 11/2015, U ODNOSU NA RANIJE VAŽEĆI KOLEKTIVNI UGOVOR
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME SA ISTIM ZAPOSLENIM PO ISTEKU MAKSIMALNOG ROKA TRAJANJA I ZAKONSKI IZUZECI
 • Pitanje i odgovor - PRAVO ZAPOSLENE NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA TEKUĆU GODINU PO POVRATKU SA PORODILJSKOG ODSUSTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE - "Sl. glasnik RS", br. 38/2015: • Ponovo su propisani novi obrasci tromesečnog izveštavanja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala •
 • Pitanje i odgovor - PRAVNI STATUS MEDIJATEKARA U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • Pitanje i odgovor - PROMENE APROPRIJACIJE TOKOM GODINE ZBOG PRONEVERE NAMENSKI OPREDELJENIH SREDSTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - APRIL 2015. GODINE
 • Stručni komentar - INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA IZVOZ U REPUBLICI SRBIJI - APRIL 2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - ISKAZIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA U PERIODU 1989. - 1991. GODINA U M-4 OBRASCIMA I U BAZI MATIČNE EVIDENCIJE OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U DENOMINOVANIM IZNOSIMA
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE PPP PD PRIJAVE U SLUČAJU KADA SE ZAPOSLENOM ZA ISTI OBRAČUNSKI PERIOD ISPLAĆUJE NAKNADA ZARADE ZA VREME PROVEDENO NA BOLOVANJU DELOM NA TERET RFZO, A DELOM NA TERET POSLODAVCA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE PROCENTA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVIH ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH U MARTU 2015. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 39/2015
 • Stručni komentar - POSTUPANJE I NADLEŽNOST KOMISIJE ZA CARINSKE PREKRŠAJE CARINARNICE S OSVRTOM NA CARINSKI ZAKON I ZAKON O PREKRŠAJIMA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA OD NEREZIDENTA PO SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLU IZVOZA U SLUČAJU KADA JE RAČUN TOG NEREZIDENTA BLOKIRAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PLAĆANJA DOPRINOSA ZA ZAPOSLENE OD STRANE OSNIVAČA DRUŠTVA ČIJI JE RAČUN BLOKIRAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - DUŽNOST JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA DONOŠENJU PODZAKONSKIH PROPISA I AKATA ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015
 • Pitanje i odgovor - UNOŠENJE LIČNE IMOVINE U PRAVNO LICE

VESTI NA DAN 06. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: