Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • GARANTNA ISPRAVA ZA ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE U POSTUPKU TRANZITA
 • UVERENJE O NEPREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "BAGREMARA" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "DELIBLATSKA PEŠČARA" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "OBEDSKA BARA" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SRP "GORNJE PODUNAVLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 9.2.2016. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU NOVČANE POMOĆI PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2016)
 • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2016)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2016 i 6/2016)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSA ŠANTIĆ" STEPANOVIĆEVO ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015 i 6/2016 - ispr.)
 • ODLUKA O PROMENI CENA PARKIRANJA, UKLANJANJA MOTORNIH VOZILA I POSTAVLJANJA UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENJE VOZILA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2012, 18/2013 i 6/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU POČETNOG IZNOSA NAKNADE ZA LOKACIJU ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA JAVNOJ POVRŠINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 7/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 27/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA GRADA LESKOVCA SA AKCIONIM PLANOM 2015-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 27/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013, 19/2014, 23/2014 i 27/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN OBELEŽJA (KAMENI BELEG) AKADEMIKU PROF. DR JOVANU CVIJIĆU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED NAPADA I UJEDA PASA LUTALICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015)
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PRIHODA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA POŽAREVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2016-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST PRAVA NA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 377

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PODACI NA OSNOVU KOJIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UTVRĐUJE PROSEČNU CENU KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA SVOJOJ TERITORIJI - Zakon o porezima na imovinu: čl. 6 i 27

VESTI NA DAN 11. FEBRUAR 2016.