Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BB-PO-L-AD - PRIVREDNA DRUŠTVA (OZNAKA: AD)
 • OBRAZAC BB-PO-L-AD-B – BANKE
 • OBRAZAC BB-PO-L-AD-O - DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

PROPISI:

 • REŠENJE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE ZA IZABRANA I POSTAVLJENA LICA U ORGANIMA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 18/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2015. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2015)
 • PRAVILNIK O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2014 i 7/2015)
 • PRAVILNIK O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANJU TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU LETOVANJA DECE U ODMARALIŠTU "OVČAR" U ULCINJU 2015. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ("Sl. list grada Čačka", br. 16/2012, 14/2014 i 6/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA - Krivični zakonik: član 229
 • Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ZASTARELOST DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114e član 10

VESTI NA DAN 16. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: