Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC KRI - DNEVNI IZVEŠTAJ O PRIJEMU ROBE NA KOMISIONU PRODAJU OD KOMITENATA FIZIČKIH LICA
 • OBRAZAC PKR-1 - EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE

PROPISI:

 • SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015 i 104/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA DEO RAZVODNOG GASOVODA RG 11-02 LESKOVAC-VRANJE, OD BLOK STANICE "VELIKA KOPAŠNICA" DO GRANICE PODRUČJA OPŠTINE VLADIČIN HAN I GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 143/2014 i 104/2015)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 19. DECEMBRA 2015. GODINE - "Mercata" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. DECEMBRA 2015. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SELA MILAKOVIĆI NA OZRENU KOD PRIJEPOLJA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 104/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr. i 104/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015)
 • PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr., 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-2318/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-2323/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-2326/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOV ZA PODNOŠENJE PISMENOG IZJAŠNJENJA O NASTAVKU ZAŠTITE PRAVA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 111 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST ŽALBE PORESKOG OBVEZNIKA NA OPOMENU IZDATU SAGLASNO ODREDBAMA ZPPPA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 2

VESTI NA DAN 21. DECEMBAR 2015.