Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC HOV-DA1 - IZVEŠTAJ O ULAGANJU REZIDENATA U HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU IZDALI REZIDENTI I KOJE SE VODE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI U INOSTRANSTVU
 • OBRAZAC HOV-DA2 - IZVEŠTAJ O ULAGANJU REZIDENATA U HARTIJE OD VREDNOSTI I KOJE SU IZDALI NEREZIDENTI KOJE SE VODE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI U INOSTRANSTVU
 • OBRAZAC HOV-I3 - IZVEŠTAJ O ZAMENI, ISPISU I DOSPEĆU HARTIJA OD VREDNOSTI, KAO I O ISPLATI KAMATE/KUPONA I DIVIDENDE PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

PROPISI:

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 37/2015 i 46/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 3/2015)
 • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA IZGRADNJE ZA OBJEKTE IZGRAĐENE NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 3/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2015 i 3/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: USLOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: član 49

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POREZ NA IMOVINU PLAĆA SE I NA OBJEKTE IZGRAĐENE NA KLIZIŠTU KOJI SU ZBOG DEJSTVA KLIZIŠTA OŠTEĆENI - Zakon o porezima na imovinu: član 12

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 01. JUN 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
 • Pitanje i odgovor - ODRŽAVANJE ENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE SVIH NAPONSKIH NIVOA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBRAZOVANJE SKUPŠTINE STAMBENE ZGRADE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - FINANSIRANJE I OBEZBEĐENJE FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: • Obavezna registracija ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje kod Agencije za privredne registre od 1.6.2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH MODELA AKATA: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - BODOVANJE ZAPOSLENIH U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA
 • Pitanje i odgovor - POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA U SLUČAJU KADA UČENIK NAPUSTI ŠKOLOVANJE NAKON ZAVRŠENOG SEDMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DRUGIH POTRAŽIVANJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa grupe 22 •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NA RAČUNIMA GRUPE 14 - STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO PRAVNA LICA
 • Pitanje i odgovor - INVALIDSKI PENZIONER MOŽE OBAVLJATI POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA O DELU I AUTORSKOG UGOVORA
 • Stručni komentar - • Indeksi industrijske proizvodnje u aprilu 2015. godine •
 • Stručni komentar - • Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2015. godine •
 • Stručni komentar - • Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u aprilu 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Jun 2015. godine •
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • April 2015. godine •
 • Stručni komentar - USLUGE SKLADIŠTENJA SA ASPEKTA PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM - ŠIFRE PLAĆANJA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK SA POŠILJKAMA KOJE PODLEŽU FITOSANITARNOJ INSPEKCIJSKOJ KONTROLI A DOPREMAJU SE SA TERITORIJE APKM NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE VAN APKM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Jun 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PROMET LEKOVA NA VELIKO: • Uslovi u pogledu prevoznih sredstava za prevoz lekova i sadržina zahteva za dobijanje dozvole za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko i neophodna dokumentacija •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO VOĐENJE PROPISANIH EVIDENCIJA KADA SE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU VRŠI PORED PIĆA I PRODAJA KOBASICA

VESTI NA DAN 01. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: