Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 17 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU GORIVIMA ZA PLOVILA
 • OBRAZAC PO 18 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE

PROPISI:

 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)
 • ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015)
 • UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2013, 57/2014 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA - POJEDINAČNOG POPISNOG LISTA ZA EVIDENTIRANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2009, 123/2012 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2013 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2013 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012, 31/2012 - ispr. i 102/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2007 i 102/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014 i 102/2015)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014, 141/2014 i 102/2015)
 • ODLUKA O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 102/2015)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014, 135/2014, 4/2015, 78/2015 i 102/2015)
 • ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014 i 102/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JANUARA 2016. GODINE - "Fortis Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PRAVO POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA UVEĆANJE PLATE U SLUČAJU OBAVLJANJA POSLOVA KOJI NISU U OPISU NJEGOVOG RADNOG MESTA - Zakon o platama državnih službenika i nameštenika: član 26 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN TROŠKOVA DEGUSTACIJE, POKLONA I PREZENTACIJE PROIZVODA NA ORGANIZOVANIM MANIFESTACIJAMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 15

VESTI NA DAN 15. DECEMBAR 2015.