Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC ZMS-NO/RE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA, REOSIGURANJE I DOPUNSKO OSIGURANJE UZ OSIGURANJE ŽIVOTA
 • OBRAZAC ZMS-P - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU PREMIJA
 • OBRAZAC ZMS-Š - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU ŠTETA

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 96/2014 i 29/2015)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2010, 29/2014 i 29/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015 i 29/2015)
 • ODLUKA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2009, 41/2009 - ispr., 41/2010 i 29/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA BEOGRADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA TRGU FERENCA FEHERA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U RASKRSNICI ULICE PAVLEKA MIŠKINA I ULICE POLGAR ANDRAŠA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U RASKRSNICI ULICE ZDRAVKA ČELARA I ULICE BRANKA RADIČEVIĆA I RASKRSNICI ULICE RADE KONDIĆA I ULICE BRANKA RADIČEVIĆA U FUTOGU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MAJEVIČKOJ KOD K. BR. 2 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MIŠE DIMITRIJEVIĆA KOD K. BR. 32 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI NARODNOG FRONTA KOD K. BR. 23E U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • METODOLOGIJA OBRAČUNA PRIHODA PREVOZNIKA I OBRAČUNA I KOREKCIJE JEDINIČNE CENE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA /ORGANIZACIJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI IMAJU ZA CILJ PRUŽANJE PODRŠKE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015 i 24/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UKIDANJE MERE OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA - Krivični zakonik: član 194 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIMANJA NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SU DATA NA POKLON SPECIJALNOJ BOLNICI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3

VESTI NA DAN 09. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: