Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • LISTA EVIDENCIJE REZERVNIH DELOVA U STOKU
 • LISTA POZAJMICA

PROPISI:

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 142. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14 I 58/15) ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014 i 12/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 90/2015 - ispr. i 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE "GRADSKO JEZGRO SREMSKIH KARLOVACA", NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE KOMPLEKSA VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU ZA NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU UPITNIKA O IDENTIFIKACIONIM PODACIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I POSTUPKU ZA UPIS UČENIKA - PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U SREDNJU ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE POSEBNOG ODOBRENJA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2014)
 • UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 80/2014, 12/2015 i 12/2016 - usklađeni din. izn.)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE ASTME I HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015 i 12/2016)
 • UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015 i 12/2016)
 • UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014, 61/2015 i 12/2016)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA UZASTOPNOG UKIDANJA PRVOSTEPENE PRESUDE U ISTOM PREDMETU I VRAĆANJA SPISA NA PONOVNI POSTUPAK - Zakonik o krivičnom postupku: član 385 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA HUMANITARNE ORGANIZACIJE (CRVENI KRST) KAO OBVEZNIKE POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 12

VESTI NA DAN 18. FEBRUAR 2016.