Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DNEVNI IZVEŠTAJ BANKE O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA
 • DNEVNI IZVEŠTAJ JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 • DNEVNI IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG MENJAČA O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA

PROPISI:

 • ZAKON O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005 i 60/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA UČESNICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA, SA DODATNIM PROTOKOLOM SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA UČESNICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA I NAREDNIM DODATNIM PROTOKOLOM SPORAZUMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA UČESNICA U PARTNERSTVU ZA MIR O STATUSU NJIHOVIH SNAGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2015
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU UJEDINJENIH NACIJA (UNESKO) U VEZI SA OSNIVANJEM CENTRA ZA VODE ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA KAO CENTRA KATEGORIJE 2 POD POKROVITELJSTVOM UNESKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014
 • LISTE BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 13. JULA 2015. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA DRŽAVE PALESTINE O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2015
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 5. AVGUSTA - DANA SEĆANJA NA STRADANJE I PROGON SRBA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015 i 60/2015
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • PRAVILNIK O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE CARINA RUMUNIJE U OBLASTI INTENZIVIRANJA SARADNJE PO PITANJU PREVENCIJE I SUZBIJANJA CARINSKIH PREKRŠAJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2015
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011 i 60/2015
 • UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOST ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SUPSIDIJARNI ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE ISTRAGE KAO PRIGOVOR OŠTEĆENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 51

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE NAKNADE KOJA SE ISPLAĆUJE CENTRALI PRAVNOG LICA IZ ŠPANIJE ZA ZAKUP INDUSTRIJSKE OPREME - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 10. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: