Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • POSEBNE IZJAVE U KOJIMA SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 • ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA

PROPISI:

 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2254 of 2 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 321/8 of 5.12.2015 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2255 of 2 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 321/10 of 5.12.2015 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2315 of 8 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 328/50 of 12.12.2015 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2316 of 8 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 328/52 of 12.12.2015 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2317 of 8 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 328/55 of 12.12.2015 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2318 of 8 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 328/57 of 12.12.2015 -
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2254 OD 2. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2255 OD 2. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2315 OD 8. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2316 OD 8. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2317 OD 8. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/2318 OD 8. DECEMBRA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99 i 7/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, OBRASCIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE I VOĐENJE DOKUMENATA KOJE DOMAĆI BROD PREDAJE PRI DOLASKU I ODLASKU IZ LUKA OBALNIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015, 114/2015 i 8/2016)
 • STRATEGIJA REGULATORNE REFORME I UNAPREĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA ZA PERIOD 2016–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA O BEZBEDNOM UKRCAVANJU I ISKRCAVANJU POMORSKIH BRODOVA ZA PREVOZ RASUTOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 8/2016)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O TIPU, VELIČINI, IZGLEDU I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA KIOSKA KOJI SE POSTAVLJAJU NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, SAVSKI VENAC I STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2015)
 • PRAVILNIK O TIPU, VELIČINI, IZGLEDU I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA TEZGI KOJE SE POSTAVLJAJU NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, SAVSKI VENAC I STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2015)
 • STATUT GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US)
 • ODLUKA O USLOVIMA DRŽANJA, POSTUPANJA I ZAŠTITE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst i 8/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: NUŽNOST POSTOJANJA ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA ZA IZVOĐENJE RADOVA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 141 stav 1 tačka 2) i stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA DA PDV KOJI MU JE OBRAČUNAT ZA PROMET GOTOVIH MLEČNIH PROIZVODA OD STRANE DRUGOG OBVEZNIKA KOJI JE U STEČAJU ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

VESTI NA DAN 03. FEBRUAR 2016.