Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GNPGI - GODIŠNJA NAKNADA ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA
 • OBRAZAC GNZIP - GODIŠNJA NAKNADA ZA ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA

PROPISI:

 • UPUTSTVO O RADNIM MESTIMA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU POSLOVI PRI KOJIMA JE IZLAGANJE ZAPOSLENIH PRAŠINI KOJA POTIČE OD AZBESTA ILI MATERIJALA KOJI SADRŽE AZBEST POVREMENO I NISKOG INTENZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA UDŽBENIKA I UPUTSTVO O NJIHOVOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA I ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 32/2015 i 43/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 14/2016 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I POSTUPKU ZA UPIS POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH U SREDNJU ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • PRAVILNIK O MERAMA U SLUČAJU DOCNJE KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ("Sl. list grada Subotice", br. 14/2016 - prečišćen tekst)
 • PRAVILA STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 14/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016 i 43/2016 - ispr.)
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016)
 • ODLUKA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE "PUT KA ZNANJU" ("Sl. list grada Subotice", br. 10/2013 - prečišćen tekst i 16/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA PRIMERENIH ZA ODRŽAVANJE JAVNIH SKUPOVA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2011 i 7/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA NA KOJIMA SE ZABRANJUJE JAVNO OKUPLJANJE ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "PALIĆ" ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011, 15/2013, 7/2014, 24/2014 i 16/2016)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • ODLUKA O DONOŠENJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2015 i 16/2016)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: RAZLOZI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA CRKAVA, VERSKIH ZAJEDNICA, ODNOSNO NJIHOVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA I USTANOVA KOJE IMAJU SVOJSTVO PRAVNOG LICA - Zakon o računovodstvu: član 4

VESTI NA DAN 26. APRIL 2016.