Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - CENTRI IZUZETNIH VREDNOSTI
 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - FAKULTETI/INTEGRISANI UNIVERZITETI
 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA AKREDITACIJU - NAUČNI INSTITUTI, ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUTI, INSTITUTI OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

PROPISI:

 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9878/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9880/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9881/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9882/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU POTVRDE O ULASKU NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ZA MIGRANTE KOJI DOLAZE IZ ZEMALJA U KOJIMA SU NJIHOVI ŽIVOTI U OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015 i 81/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETODAVNOG KOMITETA ZA PRAĆENJE PRIMENE HAŠKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANIH SUKOBA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013 i 81/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA I OBAVEZNOM OPERATIVNOM PRAĆENJU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I OBAVEZAMA UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I U VANREDNIM DOGAĐAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I INDIKACIJAMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA NA LEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU PROVERE ZNANJA ZAPOSLENIH KOD UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I O NAČINU NA KOJI SE POSTUPA SA DOKUMENTACIJOM O NJIHOVOM OSPOSOBLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA-BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 69/2003, 36/2010, 143/2014 i 81/2015)
 • UREDBA O ZAJEDNIČKIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA U INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. list grada Niša", br. 71/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSTVARENJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA KAD FIZIČKO LICE PRAVO SVOJINE NA STANU STIČE PO OSNOVU ZAKLJUČKA SUDA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 31a i 31b

VESTI NA DAN 28. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: