Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA NABAVLJANJE ORUŽJA IZ KATEGORIJE C
 • ZAHTEV ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA FIZIČKA LICA

PROPISI:

 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • LISTA NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-3338/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA D.O.O. ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 i 45/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016 i 45/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE, PRIVREMENE LICENCE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA 2016. GODINU LEKARSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016 i 45/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 45/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PRIVREDNOG RAZVOJA PODRINJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2016 i 5/2016 - ispr.)
 • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA PANČEVA NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PANČEVA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: POČETAK TRAJANJA ZAŠTITNE MERE ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 202 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI DONATORU - DELAGACIJI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA FINANSIRANOG OD STRANE EVROPSKE UNIJE U SKLADU SA UGOVOROM O DONACIJI ZAKLJUČENIM SA VLADOM REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24

VESTI NA DAN 10. MAJ 2016.