Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-1R REOSIGURANJE - PREMIJA REOSIGURANJA PO VRSTAMA OSIGURANJA
 • ST-4 OSIGURANJE/REOSIGURANJE OSIGURANJE - REZERVISANE I REŠENE ŠTETE
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O UNAPREĐENOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE DVEJU ZEMALJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA - Krivični zakonik: član 104 stav 6

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: ELEMENTI KOJI UTIČU NA VISINU PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: čl. 5, 11 i 13

  VESTI NA DAN 30. JUL 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: